Archive for: 11 września, 2022

Zaproszenie na konkurs recytatorski

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Łodzierzy zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wolnych recytatorów do udziału w XX Jubileuszowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Konkurs odbędzie się 18 października 2022 r. o godz. 1000  .

Nasz adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy 77-200 Miastko, Łodzierz 11 tel. 0598572409 e mail zsp@lodzierz.pl .

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń do 11 października 2022 r.

KARTA UCZESTNICTWA-ściągnij

Założenia regulaminowe:

  1. Szkoła typuje maksymalnie trzech uczestników na daną kategorie (szkoły średnie max 3 uczestników, szkoły podstawowe max 6 uczestników)
  2. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji tylko jeden wiersz lub fragment utworu Karola Wojtyły. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
  3. Konkur przeprowadzony będzie w trzech kategoriach: klasy I-IV SP, V-VIII SP i szkoły ponadpodstawowe
  4. Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:
    • imię i nazwisko recytatora
    • pełna nazwę szkoły , adres i numer telefonu szkoły
    • tytuł utworu przygotowanego do recytacji