Informacje


Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:
Każdy zdający przed wyjściem z domu na egzamin zawodowy musi zmierzyć sobie
temperaturę. W sytuacji kiedy temperatura wynosi powyżej 37 stopni lub uczeń ma objawy
przeziębienia, kaszel, katar – wówczas nie przychodzi na egzamin. Należy udać się do lekarza
po zaświadczenie stwierdzające stan zdrowia, stosowne zaświadczenie należy przedłożyć w
szkole w dniu egzaminu na podstawie którego zostanie wydana zgoda na zdawanie egzaminu
w terminie dodatkowym tj. w czerwcu 2021 r.

 1. Każdy zdający przychodzi na egzamin o określonej godzinie zgodnie z harmonogramem
 2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym torebek, książek,
  telefonów komórkowych , maskotek.
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych ( długopis
  piszący na czarno)
 4. Na salę egzaminacyjną można przynieść butelkę 0,5 l wody.
 5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej zdający zachowują odpowiedni
  odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają obowiązek zakryć usta i nos.
 6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Po wejściu do
  szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
 7. Wszelkie swoje rzeczy należy zostawić w wyznaczonych miejscach przy każdej sali
  egzaminacyjnej.
 8. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego
  może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości.
 9. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek
  ponownie zakryć usta i nos kiedy:
  a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie.
  b) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 10. Zdający oraz członkowie zespołu nadzorującego pozostają w maseczkach w czasie
  kodowania i sprawdzania poprawności kodowania. Po ogłoszeniu przez przewodniczącego
  rozpoczęcia egzaminu zarówno zdający jak i cały zespół nadzorujący mogą zdjąć maseczki.
 11. Po zakończeniu egzaminu należy opuścić szkołę, tym samym wyjściem, którym zdający
  wszedł do szkoły. Nie należy gromadzić się. Wszelkimi wrażeniami po egzaminie należy
  dzielić się z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonów.
 12. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  a) zdający
  b) osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu
  c) pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystoś

 

N

Comments are closed.