Kadra

 1                      

Dyrekcja ZSP w Łodzierzy

Mariusz Treder- dyrektor szkoły

historia, informatyka

Anna Dominik-wicedyrektor szkoły

przedmioty zawodowe ze spedycji

Jacek Gocoł – kierownik praktycznej nauki zawodu

przedmioty zawodowe z żywienia

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy

Batruch Maciej  pedagog szkolny
Czekała Katarzyna przedmioty zawodowe z żywienia i usług gastronomicznych
Domżalska Pilimon Małgorzata  biologia, chemia, doradztwo zawodowe, techniki biurowe
Dust-Brzezińska Agnieszka wychowanie fizyczne, przedmioty ekonomiczne
Ginter Joanna fizyka, matematyka, informatyka
Grzybowska Beata język polski
Haręża Jan religia
 Jończyk Grzegorz  historia, wiedza o społeczeństwie, etyka
Lewandowska Elżbieta wychowanie fizyczne,
Lisiecka-Ozymko Elżbieta logopeda
 Matuszkiewicz Dariusz wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 Petryna Sławomir  wychowanie fizyczne, język angielski
Radziszewska Magdalena język polski, zajęcia rewalidacyjne
 Roszczak Magdalena  podstawy przedsiębiorczości, przedmioty ekonomiczne
 Stankiewicz Aleksandra  język angielski
Stankiewicz Stefan geografia, przedmioty zawodowe ze spedycji
Stoltmann Alicja  przedmioty zawodowe z żywienia i usług gastronomicznych
Tamborska Katarzyna   biblioteka
Treder Joanna matematyka
Warsińska Agnieszka przedmioty zawodowe z żywienia i usług gastronomicznych
Wojtowicz Magdalena język niemiecki, , język kaszubski
Wójtowicz Marzena język niemiecki
Zwiewka Agnieszka język niemiecki

 

 ADMINISTRACJA

Główny Księgowy- Arkadiusz Sierakowski

Sekretarz szkoły- Beata Kowalewska

Kierownik gospodarczy- Monika Czarnecka

Specjalista d/s finansów i administracji- Magdalena Wirkus Laskowska

 

OBSŁUGA

Konserwator-Zbigniew Krupa

Sprzątające- Anna Niźnik

                   Dorota Dorawa

                   Krystyna Walczak

                   Danuta Tchórz

 

Comments are closed.