Dyrekcja

Nazwisko i imięFunkcjaPrzedmiot
Mariusz Trederdyrektorhistoria, informatyka
Magdalena Wojtowiczwicedyrektorjęzyk niemiecki, język kaszubski
Jacek Gocoł kierownik praktycznej nauki zawoduprzedmioty zawodowe z żywienia

Comments are closed.