Category: Ogłoszenia

Lista kandydatów-12 lipca 2024 r

Lista kandydatów-12lipca 2024 r.

Jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji na dzień 12 lipca 2024 roku wejdź na poniższy adres:

zobacz
https://www.powiatbytowski.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół znajdują się na tablicy ogłoszeń w szkole

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia !!!

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasistów

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły -22 lipca godz. 10.00 

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Egzaminy poprawkowe-sierpień 2024

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 26 sierpnia 2024r. (poniedziałek) godz. 9:00

Nazwa przedmiotuData egzaminuSkład komisji
Geografia sala nr 5    26.08.2024 r.Magdalena Wojtowicz— przewodnicząca Stefan Stankiewicz- egzaminator Grzegorz Jończyk– członek komisji
Język obcy w gastronomii sala nr 2    26.08.2024 r.Jacek Gocoł- przewodniczący Agnieszka Zwiewka-egzaminator Waldemar Zwiewka- członek komisji
Biznes i zarządzanie Sala nr 426. 08. 2024Magdalena Wojtowicz- przewodnicząca Roszczak Magdalena- egzaminator Rutecka Aleksandra- członek komisji
Podstawy gastronomii sala nr 526.08.2024 r.Jacek Gocoł – przewodniczący Katarzyna Czekała– egzaminator Agnieszka Warsińska  – członek komisji
Język angielski Sala nr 2326.08.2024Magdalena Wojtowicz- przewodnicząca Sławomir Petryna- egzaminator Aleksandra Stankiewicz- członek komisji

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 27 sierpnia 2024r.  (wtorek) godz. 9:00

Matematyka/ Fizyka sala nr 727.08.2024 r.Magdalena Wojtowicz – przewodnicząca Joanna Treder – egzaminator Celina Król – egzaminator
Język niemiecki sala nr 227.08.2024 r.Jacek Gocoł– przewodniczący Magdalena Wojtowicz – egzaminator Waldemar Zwiewka – egzaminator Agnieszka Zwiewka- członek komisji
Wychowanie fizyczne sala gimnastyczna27.08.2024 r.Jacek Gocoł – przewodniczący Sławomir Petryna – egzaminator Dariusz Matuszkiewicz  – członek komisji

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 28 sierpnia 2024r. (środa) godz. 9:00

Język polski sala nr 1628.08.2024 r.Magdalena Wojtowicz – przewodnicząca Magdalena Radziszewska– egzaminator Beata Grzybowska – egzaminator
Technologia gastronomiczna sala nr 528.08.2024 r.Jacek Gocoł – przewodnicząca Alicja Stoltmann – egzaminator Agnieszka Warsińska  – egzaminator

Zakończenie roku szkolnego 2024

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się 21.06 2024 r. (piątek) godz. 8.30 (wejście przed szkołą)

Mieszkańcy Gminy Miastko

Zmiana planu lekcji-od 03.06 2024 r.

Od 3 czerwca 2024 r. nastąpią zmiany w planie lekcji spowodowane powrotem klas III i IV technikum z praktyk szkolnych

Nowy plan dostępny jest w Librusie lub na szkolnej www w zakładce PLAN LEKCJI

Wywiadówka-23.05 2024 r.

Spotkanie rodziców wszystkich klas z wychowawcami –23.05 2024 r. (czwartek) godz. 16.00

Wnioski-wczasy pod gruszą

Informujemy, iż wniosek o dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) należy składać do końca maja każdego roku. – §15 regulaminu ZFŚS ZSP w Łodzierzy

Do wniosku należy złożyć oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny (informacja z PIT-u za rok 2023).

Wniosek i oświadczenie można dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub w formie korespondencyjnej (list lub skan z podpisem)

Wniosek i oświadczenie można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej

Druki wniosku i oświadczenia poniżej:

 

Wesołych Świąt

VI Targi Edukacji i Pracy

.