Category: Ogłoszenia

Mieszkańcy Gminy Miastko

Zmiana planu lekcji-od 03.06 2024 r.

Od 3 czerwca 2024 r. nastąpią zmiany w planie lekcji spowodowane powrotem klas III i IV technikum z praktyk szkolnych

Nowy plan dostępny jest w Librusie lub na szkolnej www w zakładce PLAN LEKCJI

Wywiadówka-23.05 2024 r.

Spotkanie rodziców wszystkich klas z wychowawcami –23.05 2024 r. (czwartek) godz. 16.00

Wnioski-wczasy pod gruszą

Informujemy, iż wniosek o dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) należy składać do końca maja każdego roku. – §15 regulaminu ZFŚS ZSP w Łodzierzy

Do wniosku należy złożyć oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny (informacja z PIT-u za rok 2023).

Wniosek i oświadczenie można dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub w formie korespondencyjnej (list lub skan z podpisem)

Wniosek i oświadczenie można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej

Druki wniosku i oświadczenia poniżej:

 

Wesołych Świąt

VI Targi Edukacji i Pracy

.

Biblioteka Publiczna zaprasza

Pomoc świąteczna-wnioski !!

działInformujemy, iż ostateczny termin składania  wniosków o pomoc świąteczną upływa 30 11 2023 r.

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września (poniedziałek) 2023 r. o godz. 8.30 w sali sportowej ZSP w Łodzierzy

Następnie uczniowie udadzą się z wychowawcami do wyznaczonych sal lekcyjnych.