Category: Aktualności

Sukcesy naszych literatów

1 grudnia 2022 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Miastku odbyło się uroczyste wręczenie nagród XX Powiatowego Konkursu Literackiego Uzależnienia – ucieczka od rzeczywistości. Spośród wielu prac konkursowych wyróżniono również teksty poetyckie i prozatorskie uczniów naszej szkoły.
Oto laureaci:
Aleksandra Augustyniak – I miejsce, kategoria proza
Bartosz Pieniążek – I miejsce, kategoria poezja
Sandra Baumgart – wyróżnienie, kategoria poezja
Hubert Lewicki – wyróżnienie, kategoria poezja

Konkurs odbył się w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS, a jego koordynatorem był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku przy współpracy z Miejsko-Gminną Poradnią Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z różnego rodzaju uzależnień.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów literackich. Cieszymy się, że nie gaśnie wasz zapał twórczy i po raz kolejny godnie reprezentujecie naszą szkołę.

Ola otrzymała stypendium premiera

Aleksandra Rapta z klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Ola  znalazła się wśród najlepszych uczniów z województwa pomorskiego, którym przyznano stypendium. Aby zostać stypendystą premiera trzeba było spełnić jedno z dwóch kryteriów. Być najlepszym uczniem w szkole, z najwyższą średnią  bądź wykazać się szczególnymi osiągnięciami, lokatami w konkursach przedmiotowych i dobrymi wynikami z przedmiotów obowiązkowych. Uroczystość wręczania stypendiów odbyła się Sali Teatralnej im. Profesora Jerzego Limona w budynku Neofilologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

MSM ,,Gryf” i ZSP w Łodzierzy zapraszają

W Łodzierzy ruszyła Szlachetna Paczka

W naszej szkole ruszyła Szlachetna Paczka. Wybraną osobą do obdarowania jest niepełnosprawny Pan Mariusz z Miastka. Dary przyjmujemy do czwartku 8 grudnia w sali nr 4. Więcej informacji udzielają koordynatorki akcji w szkole: Magdalena Wojtowicz i Magdalena Roszczak.

Poniżej publikujemy potrzeby

Pomagały potrzebującycm

W sobotę 26 listopada, wolontariuszki Kinga i Oliwia ze Szkolnego Koła Wolontariatu w ZSP w Łodzierzy, uczestniczyły w świątecznej zbiórce żywności, organizowanej przez MGOPS w Miastku. Zebrana żywność zostanie przekana dla najbardziej potrzebujących na święta

GFKM Masters

W dniach 14-15 listopaa uczniowie klasy IV technikum spedycji wzięli udział w II edycji Pomorskiego turnieju gier decyzyjnych o tytuł ,,GFKM Masters”. Pomysł zrodził się z chęci pokazania uczniom, że przedsiębiorczość może być ciekawa i fastynująca, a nauka nie musi odbywać się tylko w szkolnych ławkach.

W turnieju uczniowie mogli zarządzać własnym przedsiębiorstwem, analizować, podejmować ryzykowne decyzje i sprawdzić jaki mają wpływ na pozycję swojej firmy na wirtualnym rynku. Turniej odbył się pod opieką Magdaleny Roszczak i Magdaleny Wojtowicz

Uczniowie OZE w Łodzierzy na praktykach

Zakończono pierwszy etap wymiany grzejników w naszej szkole. Dzięki pomocy uczniów z klas Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku pod opieką nauczycieli zawodu: Przemysława Kwiatka, Romana Dykyja, Józefa Kaczmarka i Andrzeja Mynio wymieniono w ramach zajęć praktycznych łącznie 21 grzejników. w salach lekcyjnych i szatni. Dyrekcja szkoły dziękuję Panu Wicestaroście Romanowi Ramionowi i Pani Dyrektor ZSOiT w Miastku Alinie Horajskiej za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, a uczniom i ich opiekunom za pracę i zaangażowanie. Wymienione grzejniki poprawią efektywność ogrzewania i pozwolą na oszczędniejsze funkcjonowanie szkoły.

Gwiazda  MasterChefa w Łodzierzy

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy odbyły się warsztaty kulinarne z Danielem Władymirow,  uczestnikiem 11 polskiej edycji MasterChefa , programu realizowanego przez TVN

Na początku spotkania opowiedział o kulisach programu MasterChef, jak się dostał do niego i jak zmieniło się jego życie po programie.     Następnie podzielił się swoją wiedzą  i umiejętnościami z uczniami klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych  i klasy III BS I stopnia w zawodzie kucharz

Podczas warsztatów uczniowie poznali m.in. tajniki kuchni molekularnej wykonując kawior z soku wiśniowego i agaru oraz zasady flambiorowania potraw,  przygotowując naleśniki crepes Suzette. Jako danie główne przygotowali pierś z kaczki z sosem z 3 rodzajami puree z warzyw oraz karmelizowaną gruszką. Na deser były  bezy z dżemem z marakuji z kremem patisser i bitą śmietaną. 

Pan Daniel udzielił cennych wskazówek młodzieży i zachęcał uczniów do udziału w konkursach kulinarnych, dzięki czemu będą mogli rozwijać swoje pasje. Nad całością czuwali nauczyciele  przedmiotów zawodowych żywieniowych: Agnieszka Warsińska i Jacek Gocoł

Były to  drugie takie warsztaty w naszej szkole z udziałem uczestników MasterChefa. W poprzednich latach gościliśmy uczestniczkę IV edycji  panią Ludwikę Dąbrowską.

Poniżej fotorelacja z warsztatów

Rada Dyrektorów przy Pomorskim Kuratorze Oświaty

15 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie Pomorskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Bielang z Radą Dyrektorów Szkół Branżowych przy Pomorskim Kuratorze Oświaty. Tym razem obrady miały  miejsce w Gdańskim Parku Naukowo –Technologicznym. Spotkanie było okazją do wręczenia powołania nowym Członkom Rady Dyrektorów Szkół Branżowych. Wśród  nowo powołanych dyrektorów szkół branżowych z województwa pomorskiego znalazł się  dyrektor ZSP w Łodzierzy Mariusz Treder.

Rada Dyrektorów Szkół Branżowych przy Pomorskim Kuratorze Oświaty ma charakter doradczy i opiniotwórczy, a także ma na celu wspomaganie działań Pomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie promocji szkolnictwa branżowego i upowszechniania zmian w kształceniu zawodowym

Skład Rady stanowią dyrektorzy szkół kształcących w zawodach – jeden przedstawiciel każdego z 20 powiatów województwa pomorskiego, dyrektorzy szkół – członkowie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Gdańsku,

Znajdź pomysł na siebie

W dniu 16.11.2022 r. uczniowie klasy I Technikum Spedycji pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych ekonomicznych Anny Dominik uczestniczyli w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości.  Od kilku lat spotkania te mają formę  edycji    online na specjalnie zorganizowanych kanałach internetowych. Tegoroczny panel inspiracyjno-motywacyjny  nosił tytuł  „Znajdź pomysł na siebie”. Spotkanie to zostało zorganizowane  w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizowanym dla pomorskiej młodzieży przez  Wojewódzki    Urząd    Pracy w Gdańsku.  

Tematem przewodnim był rozwój umiejętności i określenie dalszej ścieżki rozwoju zawodowego. W    ramach    panelu uczniowie mogli wysłuchać    prelekcji    i    dyskusji inspirujących przedsiębiorców, wolontariuszy, znanych    tiktokerów oraz psychologa. Mamy nadzieję, że cenne wskazówki i pomysły zostaną wykorzystane w planowaniu dalszej drogi zawodowej naszych uczniów.