Category: Aktualności

Targi Przyszłość 2023

Nasi tegoroczni maturzyści z technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szesnastu wyższych uczelni prezentujących się na XV Targach Szkół Wyższych PRZYSZŁOŚĆ 2023, które odbyły się w bytowskim LO.

Realizacja II etapu projektu NBP

Dnia 24.03.2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy odbył się II etap projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych wśród młodzieży OHP– kontynuacja działań”. Został on zrealizowany przy współpracy z pracownikami Komisariatu Policji w Miastku. Spotkanie przeprowadził asp. szt. Aleksander Sztobnicki przy wsparciu asp. Adriana Lemańczyka. Tematyka zajęć obejmowała szeroko rozumianą wiedzę o wyłudzeniach.

Prelegent obszernie omówił zagadnienia dotyczące zagrożeń związanych z e-bankowością i kartami płatniczymi oraz  precyzyjnie przedstawił zasady bezpiecznego korzystania z rachunku bankowego. Skupił się na wyłudzeniach danych (phishingu) i kodu blik oraz kradzieży pieniędzy z kont. Omówił także kwestie kopiowania kart płatniczych (skimmingu), złośliwego oprogramowania, aplikacji mobilnych oraz zakupów i płatności internetowych. Przedstawił procedury postępowania obowiązujące w przypadku zaistnienia wyłudzenia danych i kradzieży środków z konta. Uczestnicy nie zdawali sobie sprawy z zagrożeń, na które są narażeni podczas korzystania z e-bankowości i kart płatniczych. Wykazali duże zainteresowanie tematem, zadawali wiele pytań. Świadczy to o istnieniu bardzo dużej potrzeby zgłębiania podjętego tematu. Prelegenci dokładali wszelkich starań, by przestrzec młodzież przed oszustami. Zajęcia miały charakter profilaktyczny i były bardzo pouczające. Kadra Szkoły i 11-19 Hufca Pracy dziękuje bardzo pracownikom Komisariatu Policji w Miastku za przeprowadzenie prelekcji.

Oferta dla Ciebie-rekrutacja 2023 r.

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną dla absolwentów szkoły podstawowej na nowy rok szkolny 2023/2024.

Informujemy, że do 20 czerwca 2023 r. uczniowie mogą składać podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.


Dokumenty te można złożyć zarówno w formie papierowej w sekretariacie szkoły wskazanej w pozycji pierwszej na podaniu, bądź w formie elektronicznej (zeskanowane dokumenty można przesłać na skrzynkę e-mail zsp@lodzierz.pl).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do szkoły prosimy o kontaktowanie się telefoniczne 59 857 24-09 lub e-mail zsp@lodzierz.pl)

Poznawali tajniki carviningu

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy miało miejsce niecodzienne wydarzenie, które związanie było ze szkoleniem uczniów w zakresie  Carvingu. W szkoleniu wzięło udział 6 uczniów naszej szkoły. Pokaz dodatkowo wzbogaciła obecności innych uczniów szkoły, którzy również mogli podpatrywać tajniki wymienionej sztuki kulinarnej. Szkolenie zostało zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Mlodzieży w Słupsku przy wsparciu i pomocy 11-19 Hufca Pracy.

Program szkolenia obejmował łącznie 10 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych. Podczas zajęć młodzież poznała, nie tylko historię carvingu, ale także techniki i rodzaje cięć. Dowiedziała się również w jaki sposób należy zabezpieczyć wykonane przez siebie rzeźby. Poznała także różnego rodzaju noże i dłutka używane do carvingu. Ponadto każdy z uczestników samodzielnie wykonał wieloskładnikową kompozycję z wyrzeźbionych elementów.

Celem szkolenia było zapoznanie jego uczestników z wiedzą na temat carvingu, a także przekazanie wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej oraz zachęcenie do ćwiczenia nowych umiejętności z dziedziny carvingu, które mogą zapewnić dalszy rozwój i sukces na rynku pracy.

Aktywni górą

W 11-19 Hufcu Pracy realizowany jest projekt pn. „Aktywni górą!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjenci projektu to uczniowie klas trzecich Szkoły Branżowej I Stopnia z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy. W dniach 20 – 21.03.2023r. w dwóch grupach odbyły się zajęcia z psychologiem. Pierwszego dnia Pani Patrycja Golec przeprowadziła warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Uczestnicy wzięli udział w rozmaitych ćwiczeniach obrazujących postawę bierną, agresywną oraz asertywną. Młodzież wcielała się w dane  role oceniając skutek zachowania się ludzi w konkretnej sytuacji. Drugiego dnia odbyły się warsztaty uczące młodych ludzi m.in. pewności siebie i  zachowania odpowiedniej postawy. Na zakończenie szkolenia każdy otrzymał certyfikat. Nabyta wiedza i umiejętności są niezbędnym warunkiem uzyskania kompetencji potrzebnych do wykonywania danego zawodu w dalszym etapie realizacji projektu

Dzień Jedności Kaszubów

Dzień Jedności Kaszubów upamiętnia pierwszą wzmiankę o Kaszubach w bulli papieża Grzegorza IX z dnia 19 marca 1238 r., w której książę szczeciński, Bogusław I, został zatytułowany księciem Kaszub (łac. clare morie… duce Cassubie). W tym roku obchodzona będzie 785. rocznica tego wydarzenia.
Nasza szkoła również przyłączyła się do świętowania poprzez wywieszenie flag i pogadanki na lekcjach języka kaszubskiego, które przybliżyły uczniom istotne fakty dotyczące wydarzenia.

Gościliśmy funkcjonariuszy z ZK

W piątek 17 marca gościiśmy funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Starym Bornem, którzy przedstawili młodzieży specyfike pracy pracowników więziennictwa

Wyróżnienie dla Martyny

W dniu 15.03.2023 w dniu Światowego Dnia Konsumenta  w ZSEU w Bytowie odbyło się rozstrzygniecie konkursu „Prawa Konsumenta”. Uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu bytowskiego rywalizowali w dwóch kategoriach konkursowych: praca twórcza i test wiedzy konsumenckej

W tym roku wśród osób wyróżnionych znalazła się Martyna Kulas uczennica klasy IV technikum spedycji w Łodzierzy. . Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dzień przedsiębiorczości

W związku z nadchodzącym Dniem Przedsiębiorczości, które przypada 15 marca, nasi uczniowie z klasy IV Technikum uczestniczyli w VI edycji konkursu PRAWA KONSUMENTA, zorganizowanym przez ZSE-U w Bytowie wraz z Rzecznikiem Konsumenta ze Starostwa Powiatowego w Bytowie.  

Celem konkursu jest aktywizacja uczniów poprzez poszerzanie świadomości praw, jakie przysługują konsumentom oraz szerzenie wiedzy konsumenckiej.   15 marca odbędzie się uroczyste spotkanie w Bytowie, na którym nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, na które już zostaliśmy zaproszeni.

Walentynkowa zbiórka krwi

14 lutego 2023 roku odbyła sie Walentynkowa Zbiórka Krwi , którą organizowaliśmy razem z Miasteckim Stowarzyszeniem Motocyklowym ” Gryf”.

Jesteśmy dumni ,gdyż do akcji oprócz uczniów i absolwentów naszej szkoły włączyli się mieszkańcy Miastka  i okolic , krew oddało 40 osób ,zebraliśmy 18 litrów krwi pełnej.

Upominek w postaci sesji zdjęciowej ufundowanej przez panią Karolinę Zaremba WIDZĘ TO TAK PHOTO wylosował pan Robert z Miastka.

Wszyscy krwiodawcy otrzymali upominki od firmy Goodvalley z Przechlewa oraz od Wójta Gminy Koczała Grzegorza Pietrzaka . Każdy skosztował pysznych rogalików upieczonych przez uczniów II Klasy BS Kucharz w Łodzierzy oraz  mógł wypić kawę lub herbatę .

Dziękujemy naszym partnerom :

MSM Gryf Miastko

PSB Mrówka 

Motosępy

Widzę To Tak Photo

Gmina Koczała

Tygodnik Miastecki

Good Valley