Archive for: sierpień 2022

Awaria telefonu

W związku z awarią w szkole linii telefonicznej spowodowanej wyładowaniami atmosferycznymi kontakt ze szkołą odbywa się za pomocą e-maila zsp@lodzierz.pl lub zspsekretariat@lodzierz.pl lub osobiście w godzinach pracy sekretariatu.