Archive for: 1 września, 2022

Zabrzmiał pierwszy dzwonek

W całej Polsce jak również w naszej szkole zainaugurowaliśmy rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Inauguracje rozpoczął dyrektor szkoły Mariusz Treder, który w swoim wystąpieniu życzył uczniom wiary we własne możliwości i osiągnięcie sukcesów w nauce. W uroczystości uczestniczyli: wicestarosta bytowski Roman Ramion,  rodzice uczniów, grono pedagogiczne oraz młodzież szkolna.

Wśród uczestników znalazło się 151 uczniów klas pierwszych , którzy  rozpoczną naukę w naszej szkole w klasie technikalnej (technikum spedycji, technikum żywienia i usług gastronomicznych) i czterech klasach branżowej szkoły I stopnia w zawodach: kucharz, fryzjer, mechanik samochodowy, stolarz, rybak śródlądowy, murarz i rolnik