Archive for: marzec 2024

Wesołych Świąt

Posprzątali okolice Miastka

Dnia 26.03. 2024 klasa III sprzedawca Branżowa Szkoła I stopnia, zainspirowana akcją  # CzystaGminaMiastko  postanowiła podjąć wyzwanie.

Zbierały żywność dla potrzebujących

Kasia i Weronika lubią wolontariat. Po raz kolejny szkolne Koło Wolontariatu uczestniczyło w zbiórce żywności w miasteckiej Biedronce.  Dziękujemy naszym wolontariuszkom oraz wszystkim darczyńcom za otwarte serca i pomoc. Akcję przeprowadzono przy współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miastku

Brawo Kinga !!!

Brawa dla Kingi Potomskiej ! Już po raz VII wzięliśmy udział w powiatowym konkursie „Prawa Konsumenta” organizowanym przez ZSE-U w Bytowie pod patronatem starosty bytowskiego Leszka Waszkiewicza. Tym razem Kinga Potomska uczennica klasy III technikum spedycji przygotowała pracę twórczą przedstawiającą prawa konsumenta, zdobywając tym samym III miejsce. Gratulujemy!!!

Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej

Dnia 13 marca uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy wzięli udział w zajęciach upowszechniających projekt „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej”. Jest on odpowiedzią na wyzwania wskazane w dokumencie „Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.” i zakłada on m.in. przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy w nowo powstającym energetycznym sektorze. Przeprowadzają go Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” wraz z partnerami: Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy oraz Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Prelegent Pan Krzysztof Tomaszewski przedstawił min. założenia i szanse rozwojowe dla regionu pomorskiego. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. w ciągu dwóch kolejnych dekad w Polsce zostaną wybudowane morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 11 GW. Nowa branża na polskim rynku to miejsca pracy w sektorze energetycznym, przemyśle oraz w obszarze usług dodatkowych m.in. transportowych, noclegowych czy gastronomicznych. Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce pociągnie za sobą rozszerzenie możliwości zawodowych dla wchodzących na rynek pracy absolwentów wszystkich typów szkół branżowych i technicznych. Zdaniem eksperta sektor offshore jest bardzo perspektywiczny i będzie zapewniał zatrudnienie przez co najmniej następnych kilka dekad. Zajęcia zostały uznane przez młodych ludzi za bardzo intrygujące. Uczestnicy, wykazując duże zainteresowanie, zadawali wiele pytań, gdyżprzedstawione informacje rozbudziły ich ciekawość i wzmocniły nadzieję na atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego.

VI Targi Edukacji i Pracy

Wywiadówka-14.03 2024 r.

Spotkanie rodziców wszystkich klas z wychowawcami –14.03 2024 r. (czwartek) godz. 16.00

Zapamiętaj sobie dzisiaj jest Dzień Kobiet

Granty PPGR – OŚWIADCZENIE

Oświadczenia o utrzymaniu efektów projektu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z

rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na

zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z

rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą

Miastko a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy

obdarowany zobowiązany jest do składania przez okres 2 lat od daty

zakończenia projektu w okresach co 6 miesięcy oświadczenia o utrzymaniu

efektów projektu.

Składanie oświadczeń powinno nastąpić w poniższych terminach:  

2. Do dnia 27 marca 2024 r.

3. Do dnia 27 września 2024 r.

4. Do dnia 27 marca 2025 r.

W związku z tym  oświadczenie należy złożyć do dnia 27 marca 2024 r.  Proszę

wydrukować oświadczenia w kolorze.

Oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu, należy

dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta lub pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w

Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko w godzinach pracy urzędu w

okresie od 01.03.2024 – do 27.03.2024 r.

Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń), z którym

była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletności przez ucznia od

czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

Z poważaniem

Małgorzata Strąpoć

Urząd Miejski w Miastku