Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej

Dnia 13 marca uczniowie z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy wzięli udział w zajęciach upowszechniających projekt „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej”. Jest on odpowiedzią na wyzwania wskazane w dokumencie „Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.” i zakłada on m.in. przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy w nowo powstającym energetycznym sektorze. Przeprowadzają go Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” wraz z partnerami: Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy oraz Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Prelegent Pan Krzysztof Tomaszewski przedstawił min. założenia i szanse rozwojowe dla regionu pomorskiego. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. w ciągu dwóch kolejnych dekad w Polsce zostaną wybudowane morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej do 11 GW. Nowa branża na polskim rynku to miejsca pracy w sektorze energetycznym, przemyśle oraz w obszarze usług dodatkowych m.in. transportowych, noclegowych czy gastronomicznych. Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce pociągnie za sobą rozszerzenie możliwości zawodowych dla wchodzących na rynek pracy absolwentów wszystkich typów szkół branżowych i technicznych. Zdaniem eksperta sektor offshore jest bardzo perspektywiczny i będzie zapewniał zatrudnienie przez co najmniej następnych kilka dekad. Zajęcia zostały uznane przez młodych ludzi za bardzo intrygujące. Uczestnicy, wykazując duże zainteresowanie, zadawali wiele pytań, gdyżprzedstawione informacje rozbudziły ich ciekawość i wzmocniły nadzieję na atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego.

Comments are closed.