Archive for: 19 października, 2022

Recytowali wiersze papieża

Zofia Podgórska ze Szkoły Podstawowej w Świerznie, Maciej Żmuda Trzebiatowski z SP nr 1 w Miastku i Alicja Włodarczyk z ZSOiT w Miastku to zwycięzcy XX Jubileuszowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Karola Wojtyły  w Łodzierzy.

Jury w składzie: Bernadeta Zwolska (Biblioteka Pedagogiczna w Miastku) oraz  Ewa Szyca (Biblioteka Publiczna w Miastku)  oceniało recytatorów w trzech kategoriach: kategorii szkoły podstawowe klasy młodsze, szkoły podstawowe klasy starsze  i szkoły ponadpodstawowe.

Wśród recytatorów znaleźli się uczniowie ze szkół podstawowych z Miastka (SP1,SP2,SP3),  SP w Wałdowie, SP w Świerznie, SP w Brzeźnie Szlacheckim, SP w Warcienie, SP w Biesowicach, Technikum Leśne w Warcienie, ZSOIT w Miastku, PMDK w Miastku i ZSP w Łodzierzy.

Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów  jury postanowiło przyznać nagrody:

Kategoria szkoły podstawowe klasy młodsze (klasy SP I-IV):

 I miejsce -Zofia Podgórska -SPw Świerznie II miejsce –   Paweł Węcławski- SP w Wałdowie
III miejsce –Maria Mączkowska -SP w Biesowicach

Kategoria szkoły podstawowe klasy starsze (klasy SP V-VIII)

I miejsce –Maciej Żmuda Trzebiatowski- SP nr 1 w Miastku
II miejsce –Lilianna Andrysiak-SP nr 2 w Miastku
III miejsce – Karolina Albrecht- SP w Brzeżnie Szlacheckim

 Kategoria szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce – Alicja Włodarczyk – ZSOiT w Miastku
II miejsce – Marta Lemanczyk- ZSOiT w Miastku
III miejsce –Amelia Klebba- Technikum Leśne w Warcinie

 Wśród gości zaproszonych znaleźli się: wicestarosta bytowski Roman Ramion,  wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miastku Mieczysław Czarnecki,  proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych ks infułat dr Dariusz Jastrząb, Mirosław Batruch, komendant 11-19 Ochotniczego Hufca Pracy w Słupsku Piotr Wojciechowski

Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk zaproszonych gości nagrody, medale i dyplomy. Przyjęli również gratulacje i wyrazy uznania. Dyplomy i gadżety  wręczono również pozostałym uczestnikom konkursu.

W czasie wręczania nagród dyrektor Mariusz Treder podziękował wszystkim tym, dzięki którym uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Byli to:

Piotr Wojciechowski Komendant 11-19 Ochotniczego Hufca Pracy w Słupsku,

Tomasz Borowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku

Mirosław Batruch,

Kazimierz Batruch,

Witold Zajst Burmistrz Miastka ,

Roman Ramion Wicestarosta bytowski

Pierwszy organizator konkursu Mirosław Batruch z okazji jubileuszowego dwudziestego konkursu odczytał list okolicznościowy nadesłany przez kardynała Stanisława Dziwisza i wręczył pamiątkowe medale organizatorom konkursu : Mariuszowi Treder, Beacie Grzybowskiej, Magdalenie Radziszewskiej,  Joanna Treder, Maciejowi Batruchowi, Monice Czarneckiej, Agnieszce Zwiewce i  Beacie Kowalewskiej

Poniżej fotorelacja