Archive for: 15 października, 2022

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Katarzyna Czekała nauczycielka przedmiotów zawodowych żywieniowych w ZSP w Łodzierzy oraz Mariusz Treder dyrektor ZSP w Łodzierzy otrzymali nagrodę starosty bytowskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze . Znaleźli się oni w gronie dwunastu nauczycieli i dyrektorów szkół z powiatu bytowskiego nagrodzonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość odbyła się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Miastku z  okazji 50 lecia tej placówki. Została ona połączona z obchodami Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, nagrodzeni nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, którego organem prowadzącym jest powiat bytowski i gmina Miastko, nauczyciele i absolwenci PMDK w Miastku.

 Dzień wcześniej na uroczystości szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczył również swoje nagrody dyrektor ZSP w Łodzierzy Mariusz Treder nagradzając jednastu nauczycieli szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej , a pracowników administracji i obsługi za wzorową pracę w zakresie administracyjno gospodarczym.  Cieszy również fakt z przyznania nauczycielce biologii i wychowania do życia w rodzinie Małgorzacie Domżalskiej Pilimon  Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Gratulujemy !