Zmiany organizacyjne w księgowości

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy związanych z powstaniem wspólnej obsługi kadrowo-księgowej dla placówek oświatowych Powiatu Bytowskiego informujemy, że wszystkie operacje finansowe oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych dotyczących naszej szkoły odbywać się będą w Oddziale Zamiejscowym Starostwa Powiatowego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, II piętro.

Dokumentacja związana ze sprawami kadrowymi pracowników ZSP w Łodzierzy prowadzona będzie przez Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. ks. dr. B. Domańskiego 2.

Comments are closed.