Archive for: 15 września, 2023

Strefy relaksu w naszej szkole

W naszej szkole powstały strefy relaksu dla uczniów. W dwóch częściach korytarzy na pierwszym piętrze uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych będą mogli skorzystać z wygodnych siedzisk pufo-worków Cronen. Dyrekcja szkoły przygotowała jeszcze jedną niespodzianke dla uczniów, którą poznacie w niedługim czasie

Fotowoltaika i solary

Zakończyły się w naszej szkole prace związane z modernizacją instalacji solarnej i montażem instlacji fotowoltaicznej. Prace te ukończono dzięki wsparciu finansowym projektu pt ,, Montaż odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej – Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy w celu realizacji zadań edukacyjnych i promocyjnych”

Projekt ten powstał w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Projekt powstał przy współpracy Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego i Rybackiej Lokalnej Grupy Działania ,,Pojezierze Bytowskie”. Dzięki powstałej instlacji fotowoltaicznej szkoła obniży swoje koszty związane z zużyciem energi elektrycznej , a zmodernizowana sieć solarna pozwoli na czerpanie ciepłej wody z promieni słonecznych.