Archive for: 22 września, 2023

Działania promocyjne i edukacyjne

W dniach 20 i 22 września odbyły się spotkania promocyjne i edukacyjne związane z projektem pt ,, Montaż odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej – Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy w celu realizacji zadań edukacyjnych i promocyjnych” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze

Na spotkaniu promocyjnym przedstawiono założenia projektu oraz jego efekt w postaci instalacji fotowoltaicznej i solarnej, Spotkanie było okazją do podziękowania osobom zaangażowanym w projekt i jego realizacje.

Dyrektor szkoły Mariusz Treder wręczył pamiątkowe dyplomy : Tomaszowi Krauze dyrektorowi Biura Rybackiej Lokalnej Grupie Działania ,,Pojezierze Bytowskie”, Aleksandrowi Szopa prezesowi Zarządu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego oraz Michałowi Sondejowi właścicielowi firmy ZAXON Smart Energy Management

Z projektem oraz tematyką związaną z działaniem odnawialnych źródeł energii mogła zapoznać się również młodzież naszej szkoły. Na spotkaniu edukacyjnym z młodzieżą nauczyciele ZSOiT w Miastku Józef Kaczmarek i Przemysław Kwiatek zaprezentowali działania urządzeń fotowoltaicznych i solarnych działających od niedawna w  naszej szkole.

W spotkaniu edukacyjnym z młodzieżą uczestniczyła przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Marta Gajewska-Kaźmierkiewicz kierownik Referatu Kontroli w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich