Archive for: 1 grudnia, 2022

Ola otrzymała stypendium premiera

Aleksandra Rapta z klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Ola  znalazła się wśród najlepszych uczniów z województwa pomorskiego, którym przyznano stypendium. Aby zostać stypendystą premiera trzeba było spełnić jedno z dwóch kryteriów. Być najlepszym uczniem w szkole, z najwyższą średnią  bądź wykazać się szczególnymi osiągnięciami, lokatami w konkursach przedmiotowych i dobrymi wynikami z przedmiotów obowiązkowych. Uroczystość wręczania stypendiów odbyła się Sali Teatralnej im. Profesora Jerzego Limona w budynku Neofilologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

MSM ,,Gryf” i ZSP w Łodzierzy zapraszają