Rekrutacja

   Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną na nowy rok szkolny. kliknij i zapoznaj się.

———————————————————–

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Technikum spedycji

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia w zawodzie sprzedawca

Branżowa Szkoła I stopnia w zawodzie kucharz

Branżowa Szkoła I stopnia -klasy wielozawodowe


———————————————————————————————

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę punkty za egzamin ósmoklasisty (absolwenci szkoły podstawowej)  oraz za świadectwo. We wszystkich typach szkół punktowane będą oceny z następujących przedmiotów:

Ponadto można zdobyć dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe, udział w konkursach i olimpiadach, inne formy aktywności społecznej np. wolontariat.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

-dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer 59 857 2409

-wysłyłając e-maila zapytaniem na adres zsp@lodzierz.pl

-wypełniając formularz -wypełnij formularz i wyślij

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

    

Comments are closed.