Rekrutacja

 

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną na nowy rok szkolny.      kliknij i zapoznaj się.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

-dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer 59 857 2409

-wysłyłając e-maila zapytaniem na adres zsp@lodzierz.pl

-wypełniając formularz -wypełnij formularz i wyślij

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

      

 

 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Technikum:
 Technikum spedycji
Technikum żywienia i usług gastronomicznych
Technikum logistyki-nowość !!!
Branżowa Szkoła I stopnia:
 Kucharz
Sprzedawca
Klasy wielozawodowe

 

podanie do szkoły

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ

oferta edukacyjna na rok szk. 2020-2021

inf. o planowanych kierunkach kształcenia na rok szkolny 2020-2021

zaświadczenie-praktyki-BS-3

regulamin rekrutacji ZSP w Łodzierzy

 

Zasady przyjęć:
Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę punkty za egzamin ósmoklasisty (absolwenci szkoły podstawowej)  oraz za świadectwo. We wszystkich typach szkół punktowane będą oceny z następujących przedmiotów:
-język polski
-matematyka
-język obcy
-informatyka

Ponadto można zdobyć dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe, udział w konkursach i olimpiadach, inne formy aktywności społecznej np. wolontariat.

 

 

 

 

 

Comments are closed.