Archive for: grudzień 2021

Podsumowanie 2021 r.

Koniec roku 2021 jest okazją do podsumowania mijającego roku i wybrania 10 najważniejszych wydarzeń z życia szkoły. Mimo okresu pandemii i zawieszenia częściowo zajęć lekcyjnych w formie stacjonarnej przedstawiamy najważniejsze naszym zdaniem wydarzenia z życia szkoły mijającego roku

W lutym odbyła się Walentynkowa zbiórka krwi. Podobną akcję zbiórki krwi przeprowadziliśmy w grudniu 2021 r. pod nazwa ,,Mikołajkowa zbiórka krwi”. Obie akcję przeprowadziliśmy wspólnie z Miasteckim Stowarzyszeniem Motocyklowym „Gryf”

W związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z powstaniem wspólnej obsługi kadrowo-księgowej dla placówek oświatowych Powiatu Bytowskiego pożegnaliśmy odchodzących do pracy w starostwie głównego księgowego Arkadiusza Sierakowskiego i specjalistkę ds. księgowości i administracji Magdalenę Wirkus-Laskowską . 

Zgodnie z tradycją w ostatni piątek kwietnia, pożegnaliśmy kolejny rocznik naszych absolwentów z technikum.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 to również zmiany kadrowe . Na stanowisko wicedyrektora szkoły powołano Magdalenę Wojtowicz nauczycielkę języka niemieckiego i języka kaszubskiego.

ZSP w Łodzierzy  otrzymało 7.088 zł dofinansowania do wycieczek szkolnych z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Dzięki pozyskanym środkom finansowym uczniowie z naszej szkoły zwiedzili Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz muzea na Westerplatte w Wdzydzach Kiszewskich i Sztutowie. 

W październku w szkole przeprowadziliśmy akcję szczepienia na Covid 19

Mijający rok to rok aktywnej współpracy z Komendą 11-19 Ochotniczego Hufca Pracy w Słupsku, która zaowocowała m.in wyjazdem młodzieży na basen do Koszalina czy organizacją spotkania w Łodzierzy z terytorialsami.

Na początku grudnia samorząd uczniowski zorganizował szkolną zbiórkę na rzecz Oddziału Dziecięcego Szpitala Miejskiego w Miastku

Koniec mijającego roku to sukces Weroniki Dworakowskiej z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Łodzierzy , która zwyciężyła w etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu

W grudniu w szkole zorganizowano konkurs kulinarny pn ,,,,Kurczak w roli głównej” . Najlepszą potrawą okazał się ,,Kurczak w boczku z czekoladą” autorstwa Aleksandry Rapty z klasy III TŻiUG oraz Anny Ludwichowskiej z klasy IV TŻiUG .

.

Kurczak w roli głównej

,,Kurczak w roli głównej” to nazwa konkursu, który odbył się w Zespole Szkół Ponadpodstawowej w Łodzierzy Kilkunastu uczniów z klas technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz branżowej szkoły I stopnia w zawodzie kucharz zmagało się z potrawami gdzie głównym składnikiem był kurczak. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani w swojej pracy. W pasji tworzenia powstały m.in takie potrawy jak: ,,Kurczak po koreańsku” , ,,Słodsze oblicze kurczaka” czy ,,Kurczak w boczku z czekoladą”

Najlepszą potrawą okazał się ,,Kurczak w boczku z czekoladą” autorstwa Aleksandry Rapty z klasy III TŻiUG oraz Anny Ludwichowskiej z klasy TŻiUG .

Drugą nagrodzoną potrawą, która zajęła drugie miejsce w konkursie była potrawa o nazwie ,,Słodsze oblicze kurczaka” przygotowane przez uczennice klasy IV TŻiUG Paulinę Żuchowską i Natalię Przednowek.

Trzecie miejsce zajęła Natalia Bulczak i Dominika Buciur z klasy II BS w zawodzie kucharz za potrawę ,,Kurczak w sosie orientalnym”.

Zwycięzscy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci bonów do sklepów Media Expert ufundowane przez Pomorską Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku. Uczestnictwo w tego typu imprezach daje młodzieży wiele satysfakcji. Jedni mogą wykazać się już zdobytymi umiejętnościami, drudzy natomiast czerpią wiedzę od bardziej doświadczonych kolegów. Jest to także niejednokrotnie okazja do luźnych rozmów integrujących. Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji konkursu Komendzie 11-19 Hufca Pracy w Słupsku, a wszystkim biorącym udział w konkursie „Kurczak w roli głównej” serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!!!

Były dyrektor Honorowym Obywatelem Miastka

Miło nam poinformować, że były dyrektor naszej szkoły Mirosław Batruch został Honorowym Obywatelem Miastka. Tytuł ten przyznała Rada Miejska w Miastku na swojej sesji w dniu 10 grudnia 2021 r.

Mirosław Batruch jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, gdzie otrzymał tytuł magistra matematyki. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie kierowania i zarządzania oświatą. Pełnił szereg funkcji społecznych jako samorządowiec: był radnym Miasta i Gminy Miastko w kadencji 1990-1994, 1994-1998, jako delegat z Miastka w latach 1990-94 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Słupskiego a w latach 1994-1998 objął funkcję marszałka Sejmiku Województwa Słupskiego.  W latach 1990-1998 pełnił obowiązki członka Zarządu Wojewódzkiego OSP i członka Prezydium OSP. Był również trzy kadencje (w latach 2006-2018) radnym wojewódzkim Sejmiku Pomorskiego w Gdańsku piastując tam funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego gdzie pełni funkcję prezesa PSL w powiecie bytowskim oraz członka rady wojewódzkiej PSL w Gdańsku. Był wieloletnim dyrektorem szkoły rolniczej w Łodzierzy (1979-2007).

Urodził się  5 sierpnia 1946 r. w Cisowcu. Dzieciństwo i młodość spędził w Białym Borze gdzie rozpoczął swoją karierę zawodową pracując w Szkole Podstawowej w Białym Borze jako nauczyciel matematyki, fizyki, chemii i wychowania fizycznego.

Z Ziemią Miastecką związany jest od roku 1971 gdzie wraz z małżonką Felicją zamieszkali w Miastku. Od 1 września 1971  r. rozpoczął pracę w ówczesnym Zespole Szkół Mechanicznych w Miastku jako wychowawca internatu, nauczyciel matematyki oraz przez krótki okres jako społeczny kierownik internatu. W 1976 r. podjął pracę nauczyciela matematyki i fizyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku jednocześnie ucząc matematyki w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Łodzierzy.

W 1979 r. powierzono mu funkcję dyrektora ówczesnej Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Łodzierzy, którą pełnił przez 28 lat.  Jako dyrektor szkoły zainicjował budowę  nowego budynku szkolnego wraz z salą sportową oraz budowę dwóch budynków mieszkalnych dla nauczycieli. Za jego kadencji Zasadniczą Szkole Zasadniczą przekształcono w Zespół Szkół Rolniczych, a w 1998 r. w Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego . Szkoła rozwinęła nowe kierunki kształcenia. Na przełomie wielu lat powstało w Łodzierzy m.in.  Technikum Rybactwa Śródlądowego jedna z czterech tego typu placówek w Polsce. Ponadto rozwinęły się takie kierunki jak: technikum rolnicze, spedycji, geodezji  , architektury krajobrazu,  obsługi turystycznej czy technikum żywienia i gospodarstwa domowego. Dzięki kształceniu młodzieży w kierunkach rolniczych pozyskano wiele funduszy rozbudowę szkoły i rozwój bazy dydaktycznej. Szkoła  swoją ofertę edukacyjną skierowała nie tylko dla młodzieży, ale również do dorosłych.  W szkole zainicjowano kursy kulinarne w ramach Agrolinia 2000 oraz powstała Państwowa Komisja Egzaminacyjna  do Przeprowadzania Egzaminów Eksternistycznych,  gdzie osoby dorosłe mogły w sposób eksternistyczny zdobyć średnie wykształcenie. Mirosław Batruch jako dyrektor szkoły był inicjatorem wielu przedsięwzięć o charakterze lokalnym i regionalnym. Wspomnieć tu należy o  o organizacji wraz z redakcją Głosu Pomorza dziewięciu edycji Wyborów Miss Wsi Pomorza. Imprezy o charakterze regionalnym , która promowała nie tylko szkołę w Łodzierzy ale również Ziemię Miastecką.  Drugim znaczącym przedsięwzięciem była organizacja co roku Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Karola Wojtyły, która doczekała się 19 edycji. Był założycielem i opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy szkole w Łodzierzy, która w 1985 r. zdobyła I miejsce w Polsce wśród drużyn młodzieżowych, z kolei w 1992 r. zdobył II miejsce w Międzynarodowych Zawodach Pożarniczych w Sopocie

Jako radny Sejmiku Pomorskiego i przewodniczący komisji rolnictwa reprezentował Ziemię Miastecką pomagając pozyskać  fundusze z Sejmiku Pomorskiego.  Dzięki jego staraniom fundusze na remonty kościołów  otrzymały parafie w Piaszczynie i w Miastku.  Pomoc finansową również otrzymywał nasz miastecki szpital. Remont wielu dróg wojewódzkich w tym odcinka na trasie Miastko-Łodzierz udało się zrealizować dzięki działalności Mirosława Batrucha.  Brał aktywny udział przy rozdziale pieniędzy na drogi dojazdowe do gospodarstw rolnych w tym z naszego rejonu. Będąc emerytowanym nauczycielem nie zapominał o placówkach szkolnych naszego terenu. Do wielu placówek dostarczał książki do nauczania języka kaszubskiego oraz w imieniu Sejmiku Pomorskiego wręczał nagrody dla uczestników wielu konkursów przedmiotowych. Znacznie przyczynił się do pozyskania części funduszy na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Łodzierzy.

Obecnie nadal działa społecznie m.in. w  Radzie Społecznej przy Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku z rekomendacji Sejmiku Pomorskiego w Gdańsku. Poza tym pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Miastku. Był pomysłodawcą wybudowania w 2018 r. balkonów w blokach spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Planowana jest dalsza budowa nowych balkonów.

W środowisku hobbystów znany jest jako kolekcjoner tzw papaliów czyli pamiątek po papieżu Janie Pawle II . Pan Mirosław Batruch posiada m.in. imponujące  zbiory monet i medali z wizerunkiem Ojca Świętego. Jego zbiory można było zobaczyć na wielu wystawach m.in. w Miastku, Słupsku, Koszalinie, Lęborku, Zblewie, Czarnem, Białym Borze i w Pile.

Za swoją działalność zawodową i społeczną odznaczony został wieloma nagrodami i odznaczeniami m.in.:

– Złoty i Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa

-Medal 40 lecia Polski Ludowej

– Złoty Krzyż Zasługi

-Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

– Medal za zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa

Oraz liczne odznaki nadane przez Polski Związek Filatelistyczny, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Młodzieży Wiejskiej czy Ligę Ochrony Kraju

Otrzymał nagrody przyznawane przez : Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej II stopnia, Wojewodę Słupskiego, Słupskiego Kuratora Oświaty, Pomorskiego Kuratora Oświaty,  Starostę Bytowskiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej

Weronika okazała się najlepsza

Weronika Dworakowska z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Łodzierzy zdobyła pierwsze miejsce w etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu. Trzecie miejsce ex aequo przypadło Albertowi Bloch również z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych łodzieskiej szkoły. Konkurs odbył się w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku , gdzie uczniowie mieli do rozwiązania test składajcy się z 30 pytań.

 

Najlepsi okazali się :

I miejsce: Weronika Dworakowska – IV T Żyw i Usł Gast. ZSP w Łodzierzy

II miejsce ex æquo :   Justyna Brzeziańska z II TR ZSOiT w Miastku i Jakub Klusek z II LO ZSOiT w Miastku

III miejsce ex æquo : Albert Bloch  IV T Żyw i Usł Gast. ZSP w Łodzierzy , Oliwia Ćwiklińska II LO ZSOiT w Miastku, Patrycja Lorych II TR ZSOiT w Miastku, Aleksandra Zaborowska II LO ZSOiT w Miastku

IV miejsce: Krzysztof Jamniak II TR ZSOiT w Miastku

Opiekunem naszych uczniów na konkursie była nauczycielka przedmiotów zawodowych z żywienia Agnieszka Warsińska. 

Nagrody uczestnikom olimpiady ufundował Urząd Miejski w Miastku.

Prezenty dla małych pacjentów

Okres przedświąteczny skłonił Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy do zorganizowania zbiórki szkolnej na rzecz Oddziału Dziecięcego Szpitala Miejskiego w Miastku. Uczniowie i nauczyciele zbierali dary w postaci: wycinanek, malowanek, bloków, kredek, gier, książeczek i innych pomocy dydaktycznych, które rozbudzą kreatywność i pomogą dzieciom przetrwać trudny czas pobytu w szpitalu.

Prezenty dostarczyliśmy w Mikołajki 6 grudnia jako prezent Mikołajkowy dla najmłodszych. W imieniu Samorządu Szkolnego dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i ogromne serce.- wyjaśnia Aleksandra Rutecka opiekun samorządu szkolnego i pomysłodawca akcji

Mikołajkowa zbiórka krwi

6 grudnia 2021 r.odbyła się Mikołajkowa Zbiórka Krwi Moto-Życie, której organizatorem było Miasteckie Stowarzyszenie Motocyklowe Gryf oraz nasza szkoła. Jesteśmy dumni , że tak wiele osób włączyło się do tej akcji, dziękujemy, że znaleźli czas i szczere chęci pomocy innym, wspomagając ciężko chorych i potrzebujących krwi. Do akcji zgłosiło się wielu chętnych , była to młodzież naszej szkoły, absolwenci oraz mieszkańcy Miastka i okolic , krew oddało 30 osób – 12,960 ml krwi .

Upominek w postaci kosza wędlin ufundowany przez firmę Goodvalley z Przechlewa  wylosowała  Pani Magdalena z Żabna

.Dziękujemy naszym Partnerom :

Goodvalley Przechlewo

PSB Mrówka w Miastku

Szpital Miejski w MiastkuRCKiK im.Jana Pawła II w Słupsku

MSM Gryf Miastko