Praktyki na Malcie

Erasmus+ opublikował listę rankingową o dofinansowanie projektów w Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (konkurs 2023).

Na liście znalazł  się również nasz projekt pod nazwą ,,Nowe doświadczenia-nowe możliwości”. Projekt zakłada wyjazd uczniów ZSP w Łodzierzy  z  technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych na praktyki zawodowe na Maltę. Na wyspie młodzież klas spedycyjnych odbywać będzie praktyki zawodowe w firmach logistycznych natomiast uczniowie klas o profilu gastronomicznym praktyki odbywać będą w  restauracjach i hotelach Malty. Całość pozyskanych środków to 73.736 euro tj ok. 350 tys zł. Autorami projektu są nauczyciele ZSP w Łodzierzy: Magdalena Wojtowicz, Magdalena Roszczak i Sławomir Petryna

Comments are closed.