Porozumienie z MTG

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy naszą szkołą a Miasteckim Towarzystwem Gospodarczym. W imieniu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego porozumienie podpiał prezes Zarzadu MTG Aleksander Szopa, zaś ze strony szkoły dyrekor Mariusz Treder.

Porozumienie zaklada m.in: propagowanie wśród młodzieży działań proekologicznych związanych z pozyskiwaniem odnawialnych źródeł energii. Umożliwienie uczniom szkoły uczestnictwo w prelekcjach dotyczących zielonej energii. Umowa zakłada również promocje Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego wśród społeczności szkolnej. Obie strony zobowiązały się  do realizacji przedsięwzięć dotyczących montażu urządzeń odnawialnych źródeł energii oraz   wspólne pozyskiwanie środków unijnych na realizację działań związanych z odnawialnymi źródłami energii

Comments are closed.