Fryzjer z elementami barberingu

Dnia 24 kwietnia 2023 r. rozpoczął się kurs „Fryzjer z elementami barberingu”. W kursie wzieło udział 6 osób, wśród nich uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy. Organizatorem kursu było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku przy wsparciu kadry opiekuńczo-wychowawczej 11-19 Hufca Pracy w Słupsku. Program kursu obejmował łącznie 24 godziny zajęć praktycznych i teoretycznych.

Uczestnicy kursu podczas zajęć zdobyli wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne niezbędne do pracy jako fryzjer i barber. Młodzi ludzie podczas kursu zapoznali się z organizacją pracy i zasadami higieny w salonie fryzjerskim. Dowiedzieli się jak należy komunikować się z klientem. Ponadto poznali strukturę i właściwości włosów oraz podstawowe techniki strzyżeń. Nauczuli się również stylizować i koloryzować włosy.

Na poznali również tajniki męskiego strzyżenia i barberingu. Po ukończeniu nauki uczestnicy otrzymali zaświadczenie potwierdzające udział w kursie i uzyskane nowe kwalifikacje zawodowe.

Dzięki udziałowi w kursie „Fryzjer z elementami barberingu” jego uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu fryzjerstwa i barberingu.

Comments are closed.