Pożegnaliśmy maturzystów

W piątek 28 kwietnia pożegnaliśmy kolejny rocznik naszych absolwentów. W uroczystości pożegnania tegorocznych absolwentów uczestniczyli zaproszeni goście m.in. wicestarosta bytowski Roman Ramion , rodzice tegorocznych absolwentów, grono pedagogiczne i młodzież szkolna

W czasie uroczystości dyrektor szkoły Mariusz Treder wręczył tegorocznym absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniającym się uczniom nagrody i pamiątkowe dyplomy. Listy gratulacyjne otrzymali rodzice najlepszych uczniów, którzy osiągneli najlepsze wyniki w nauczaniu. Teraz przed nimi już tylko egzaminy maturalne -życzymy powodzenia

Comments are closed.