Granty PPGR – OŚWIADCZENIE

Gmina Miastko zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności nazagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci zrodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Miastko a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do składania przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu w okresach co 6 miesięcy oświadczenia o utrzymaniu efektów projektu.

Składanie oświadczeń powinno nastąpić w poniższych terminach:

1. Do dnia 27 września 2023 r.

2. Do dnia 27 marca 2024 r.

3. Do dnia 27 września 2024 r.

4. Do dnia 27 marca 2025 r.

W związku z tym pierwsze oświadczenie należy złożyć do dnia 27 września 2023r. Oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu, należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta lub pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko w godzinach pracy urzędu w okresie od 01.09.2023 – do 27.09.2023 r. Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń), z którym była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletności przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

W przypadku pytań proszę o telefon.

.Małgorzata Budnik-Żabicka

Główny specjalista ds. funduszy zewnętrznych, promocji i kultury

+48 59 857 07 33

Comments are closed.