Archive for: 22 marca, 2023

Aktywni górą

W 11-19 Hufcu Pracy realizowany jest projekt pn. „Aktywni górą!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjenci projektu to uczniowie klas trzecich Szkoły Branżowej I Stopnia z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy. W dniach 20 – 21.03.2023r. w dwóch grupach odbyły się zajęcia z psychologiem. Pierwszego dnia Pani Patrycja Golec przeprowadziła warsztaty z komunikacji interpersonalnej

Uczestnicy wzięli udział w rozmaitych ćwiczeniach obrazujących postawę bierną, agresywną oraz asertywną. Młodzież wcielała się w dane  role oceniając skutek zachowania się ludzi w konkretnej sytuacji. Drugiego dnia odbyły się warsztaty uczące młodych ludzi m.in. pewności siebie i  zachowania odpowiedniej postawy. Na zakończenie szkolenia każdy otrzymał certyfikat. Nabyta wiedza i umiejętności są niezbędnym warunkiem uzyskania kompetencji potrzebnych do wykonywania danego zawodu w dalszym etapie realizacji projektu