Lista przyjętych -4.08 2023 r.

Lista przyjętych na dzień-4 sierpnia 2023 r.Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!! (stan na dzień 4.08 2023 r.)

Nazwa profilu ilość wolnych miejsc
Technik spedytor1
Technik żywienia i usług gastronomicznych1
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz0
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca1
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa3

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasisty

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Comments are closed.