Lista przyjętych -5.08 2022 r.

Lista przyjętych na dzień-5 sierpnia 2022 r.Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!! (stan na dzień 9.08 2022 r.)

Nazwa profiluIlość wolnych miejsc
Technik spedytor0
Technik żywienia i usług gastronomicznych0
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz0
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca2
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa7

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasisty

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Comments are closed.