Category: Aktualności

Egzaminy poprawkowe

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 25.08.2020 r. godz. 9:00

Nazwa przedmiotuData egzaminuSkład komisji
matematyka    25.08.2020 r.Anna Dominik – przewodnicząca

Joanna Ginter – egzaminator

Joanna Treder – egzaminator
podstawy gastronomii  25.08.2020 r.Jacek Gocoł – przewodniczący

Alicja Stoltmann – Egzaminator  

Agnieszka Warsińska – członek komisji  

Katarzyna Czekała – członek komisji
usługi gastronomiczne25.08.2020 r.Jacek Gocoł – przewodniczący

Alicja Stoltmann – Egzaminator

  Agnieszka Warsińska – członek komisji  

Katarzyna Czekała – członek komisji
język obcy zawodowy (niemiecki) język obcy w działalności handlowej język niemiecki25.08.2020 r.Anna Dominik – przewodnicząca

Marzena Wojtowicz  – egzaminator Magdalena

Wojtowicz  – egzaminator

Agnieszka Zwiewka – egzaminator  
j. angielski25.08.2020 r.Anna Dominik – przewodnicząca

Aleksandra Stankiewicz – egzaminator

Sławomir Petryna  – egzaminator

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 26.08.2020 r. godz. 9:00

biologia26.08.2020 r.Anna Dominik – przewodnicząca

Małgorzata Domżalska Pilimon – egzaminator

Katarzyna Czekała – członek komisji
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem26.08.2020 r.Jacek Gocoł – przewodniczący

Agnieszka Warsińska – egzaminator

Alicja Stoltmann – członek komisji

Katarzyna Czekała – członek komisji
język polski26.08.2020 r.Anna Dominik – przewodnicząca

Beata Grzybowska – egzaminator

Magdalena Radziszewska  – egzaminator

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników do klasy I w roku szkolnym 2020/21

Mamy to !!!

MAMY TO!

Nauczyciele i pracownicy naszej szkoły przystąpili do #gaszynchallenge

Dziękujemy za nominacje : Kołu Gospodyń Wiejskich ,,Żurawinki z Sępolna Wielkiego oraz Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie

Klikamy i pomagamy: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengedaria?fbclid=IwAR20W5vqwWvVBY0GYIOj5_mbJGGjOl8Q8EVDAPjF_HTdX_uAnFGDoyYssuA

Nasze nominacje:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

Film na szkolnym Facebooku- https://www.facebook.com/ZSPlodzierz/videos/269338957820542/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

Oferta dla Ciebie-rekrutacja 2020 r.

DSC_5008

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną dla absolwentów szkoły podstawowej na nowy rok szkolny 2020/2021.

 kliknij i zapoznaj się.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

-dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer 59 857 2409

-lub wysłylając e-maila zapytaniem na adres zsp@lodzierz.pl lub wypełniając formularz  poniżej

nabórlipiec            Technikum:

Technikum spedycji

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

Technikum logistyki-nowość !!!

            Branżowa Szkoła I stopnia

Kucharz

Sprzedawca

                                                                             klasy  wielozawodowe

                                                                                                  
Masz pytanie w sprawie rekrutacji -wypełnij formularz i wyślij

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

       

Zasady przyjęć:

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę punkty za  egzamin ósmoklasisty  oraz za świadectwo. We wszystkich typach szkół punktowane będą oceny z następujących przedmiotów:

-język polski
-matematyka
-język obcy
-informatyka

Ponadto można zdobyć dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe, udział w konkursach i olimpiadach, inne formy aktywności społecznej np. wolontariat.

podanie do szkoły-podanie dla absolwentów szkoły podstawowej

zaświadczenie-praktyki-BS-3

Regulamin rekrutacji

harmonogram-rekrutacji 2020

List z MEN w sprawie praktyk

Publikujemy komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący praktyk młodocianych pracowników


Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawcówdla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.
Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa szkoły będących młodocianymi pracownikamio tym obowiązku.
Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Z wyrazami szacunku
Urszula Martynowicz
Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego -26 czerwca 2020 r. (piątek)

KlasaWychowawcaGodzina wydawania świadectwSala
1 TECHNIKUM (SP)M.Radziszewska9.00-10.00s. 26
1 TECHNIKUM (G)A.Stankiewicz9.00-10.00s.9
2 TECHNIKUMK.Czekała10.00-11.00s.15
3 TECHNIKUMJ.Treder10.00-11.00s.7
1 SPRZEDAWCA (SP)M.Batruch11.00-12.00s.14
1 KUCHARZ (SP)Mrz Wójtowicz11.00-12.00s.1
1 SPRZEDAWCA (G)S.Petryna11.00-12.00s.25
1 WIELOZAWODOWA (G)M.Wojtowicz11.00-12.00s.2
2 SPRZEDAWCAM.Roszczak12.00-13.00s.4
2 WIELOZAWODOWAE. Lewandowska12.00-13.00s.19
3 KUCHARZA.Warsińska12.00-13.00s.3
3 SPRZEDAWCAB.Grzybowska12.00-13.00s.16

W szkole uczniowie i nauczyciele zachowują wszelkie środki bezpieczeństwa. Przebywają w szkole w maseczkach lub przyłbicach i dezynfekują ręce

Po tym terminie świadectwa będą do odbioru w sekretariacie szkoły.

Szkołę podłączono do światłowodu

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w skrócie OSE . To program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

Projekt OSE powstał dzięki staraniom Ministerstwa Cyfryzacji, a jego Operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy. Inicjatywa ta wpisała się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Plan projektu zakłada, że wszystkie chętne szkoły w roku 2020 będą przyłączone do OSE.

Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE BYTOWSKIM
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Do 10 lipca 2020 r. (piątek) – przyjmowanie dokumentów przez sekretariaty szkół ponadpodstawowych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu (podanie o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej). Dokumenty można złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak również zeskanowane i podpisane przesłać na skrzynkę e-mail danej szkoły. Podanie nie musi zostać opatrzone pieczęcią szkoły, do której uczęszcza obecnie uczeń. Wystarczy jedynie wpisanie nazwy danej szkoły podstawowej. 

Od 31 lipca (piątek) do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00 – przyjmowanie kopii lub oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wskazane jest dostarczanie oryginałów dokumentów) w sekretariatach szkół wskazanych
w pierwszym wyborze (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej).

12 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – ogłoszenie na stronach internetowych szkół  
     list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

Od 13 sierpnia (czwartek) do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) – przyjmowanie w sekretariacie szkoły ponadpodstawowej, do której zakwalifikował się uczeń, potwierdzeń  woli podjęcia nauki w postaci oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – ogłoszenie na stronach internetowych szkół list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

   19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10.00 – publikacja na stronach internetowych szkół informacji o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach szkolnych.

Od 19 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00– decyzja dyrektora szkoły o przyjęciu lub nieprzyjęciu, na wolne miejsce, ucznia do szkoły.

Egzaminy zawodowe-terminy

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Egzaminy zawodowe-czerwiec 2020

EGZAMIN ZAWODOWY

Część praktyczna (poprawki klasa IV)22.06.2020 r.

Technik spedytor A.28     godz. 9.00 sala nr 26

Technik spedytor A.29     godz. 13.00 sala nr 26

Technik żywienia i usług gastro. T.15 godz. 13.00 sala nr 3

Część pisemna – 23.06.2020 r.

Technik spedytor A.28 (poprawka KL. IV)  sala gimnastyczna godz. 10.00

Technik żywienia i usług gastro. TG.07 (klasa III) sala gimnastyczna godz. 10.00

Kucharz  TG.07 sala gimnastyczna godz. 10.00

Sprzedawca AU.20 sala gimnastyczna godz. 10.00

Rolnik RL.03 sala gimnastyczna godz. 10.00

Technik spedytor A.29  (poprawka kl. IV )godz. 12.00 sala nr 26

Fryzjer A.19 (poprawka )godz. 12.00 sala nr 26

Technik żywienia i usług gastro. T.15 (poprawka kl. IV)godz. 12.00 sala nr 26

Część praktyczna  29.06.2020 r.

Kucharz TG.07  godz. 8.00, 12.00. 16.00  sala 21

Technik żywienia i usług gastro. TG.07 (klasa III ) godz. 16.00 sala 21

Sprzedawca AU.20 godz. 8.00, 12.00. 16.00  sala 25

Część praktyczna  30.06.2020 r.

Technik żywienia i usług gastro. TG.07 (klasa III )godz. 8.00, 12.00. 16.00  sala 21

Sprzedawca AU.20 godz. 8.00,   sala 25

Wnioski-wczasy pod gruszą

Informujemy, iż wniosek o dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) należy składać do końca maja każdego roku. – §15 regulaminu ZFŚS ZSP w Łodzierzy

Do wniosku należy złożyć oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny (informacja z PIT-u za rok 2019).

Wniosek i oświadczenie można dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub w formie korespondencyjnej (list lub skan z podpisem)

Wniosek i oświadczenie można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej

Druki wniosku i oświadczenia poniżej: