Category: Ogłoszenia

Zmiany w planie lekcji-od 21.09 2020 r.

Od 21 września (poniedziałek) 2020 r. nastąpią zmiany w planie lekcji. Szczegółowy plan w zakładce PLAN LEKCJI lub na Librusie

Lista kandydatów do szkoły

Rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 12 sierpnia 2020 r.

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasistów

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz ) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły -19 sierpnia godz. 12.00 

Egzaminy poprawkowe

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 25.08.2020 r. godz. 9:00

Nazwa przedmiotuData egzaminuSkład komisji
matematyka    25.08.2020 r.Anna Dominik – przewodnicząca

Joanna Ginter – egzaminator

Joanna Treder – egzaminator
podstawy gastronomii  25.08.2020 r.Jacek Gocoł – przewodniczący

Alicja Stoltmann – Egzaminator  

Agnieszka Warsińska – członek komisji  

Katarzyna Czekała – członek komisji
usługi gastronomiczne25.08.2020 r.Jacek Gocoł – przewodniczący

Alicja Stoltmann – Egzaminator

  Agnieszka Warsińska – członek komisji  

Katarzyna Czekała – członek komisji
język obcy zawodowy (niemiecki) język obcy w działalności handlowej język niemiecki25.08.2020 r.Anna Dominik – przewodnicząca

Marzena Wojtowicz  – egzaminator Magdalena

Wojtowicz  – egzaminator

Agnieszka Zwiewka – egzaminator  
j. angielski25.08.2020 r.Anna Dominik – przewodnicząca

Aleksandra Stankiewicz – egzaminator

Sławomir Petryna  – egzaminator

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 26.08.2020 r. godz. 9:00

biologia26.08.2020 r.Anna Dominik – przewodnicząca

Małgorzata Domżalska Pilimon – egzaminator

Katarzyna Czekała – członek komisji
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem26.08.2020 r.Jacek Gocoł – przewodniczący

Agnieszka Warsińska – egzaminator

Alicja Stoltmann – członek komisji

Katarzyna Czekała – członek komisji
język polski26.08.2020 r.Anna Dominik – przewodnicząca

Beata Grzybowska – egzaminator

Magdalena Radziszewska  – egzaminator

Wykaz podręczników

Wykaz podręczników do klasy I w roku szkolnym 2020/21

List z MEN w sprawie praktyk

Publikujemy komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący praktyk młodocianych pracowników


Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawcówdla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.
Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa szkoły będących młodocianymi pracownikamio tym obowiązku.
Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Z wyrazami szacunku
Urszula Martynowicz
Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego -26 czerwca 2020 r. (piątek)

KlasaWychowawcaGodzina wydawania świadectwSala
1 TECHNIKUM (SP)M.Radziszewska9.00-10.00s. 26
1 TECHNIKUM (G)A.Stankiewicz9.00-10.00s.9
2 TECHNIKUMK.Czekała10.00-11.00s.15
3 TECHNIKUMJ.Treder10.00-11.00s.7
1 SPRZEDAWCA (SP)M.Batruch11.00-12.00s.14
1 KUCHARZ (SP)Mrz Wójtowicz11.00-12.00s.1
1 SPRZEDAWCA (G)S.Petryna11.00-12.00s.25
1 WIELOZAWODOWA (G)M.Wojtowicz11.00-12.00s.2
2 SPRZEDAWCAM.Roszczak12.00-13.00s.4
2 WIELOZAWODOWAE. Lewandowska12.00-13.00s.19
3 KUCHARZA.Warsińska12.00-13.00s.3
3 SPRZEDAWCAB.Grzybowska12.00-13.00s.16

W szkole uczniowie i nauczyciele zachowują wszelkie środki bezpieczeństwa. Przebywają w szkole w maseczkach lub przyłbicach i dezynfekują ręce

Po tym terminie świadectwa będą do odbioru w sekretariacie szkoły.

Maturzyści- próbna matura

Próbny egzamin maturalny
– informacja MEN i CKE

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br. To kolejny element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

 

– Chcemy, aby uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i przygotowania się do egzaminów. Ze względu na to, że szkoły będą zamknięte do świąt Wielkanocnych, przygotowujemy się do tego, by młodzież miała możliwość ocenienia swoich możliwości i sprawdzenia się przed egzaminem kończącym szkołę ponadpodstawową – zaznaczył Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

 

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego

 

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

 

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach.

 

Data Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00 Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00
2 kwietnia (czwartek) język polski (PP) ·         język polski (PR)

·         fizyka (PR)

3 kwietnia (piątek) matematyka (PP) ·         matematyka (PR)

·         filozofia (PR)

·         język łaciński (PR)

·         historia sztuki (PR)

·         historia muzyki (PR)

6 kwietnia (poniedziałek) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)
7 kwietnia (wtorek) ·         biologia (PR)

·         wos (PR)

·         geografia (PR)

·         informatyka (PR)

8 kwietnia

(środa)

·         chemia (PR)

·         język litewski (PP)

·         język białoruski (PP)

·         język ukraiński (PP)

·         historia (PR)

·         język litewski (PR)

·         język białoruski (PR)

·         język ukraiński (PR)

 

Zasady oceniania

 

Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Dyrektorzy będą proszeni o przekazanie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 22 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

 

Poinformowanie uczniów i rodziców

 

Proponujemy, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

 

Kontakt z nauczycielem

 

Proponujemy również, aby uczniowie mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

 • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
 • podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
 • w postaci komentarzy w pliku, jeżeli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

 

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (22 kwietnia br.).

 

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

 

Proszę dyrektorów szkół o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie takich wydruków do odbioru w szkole.

 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne. Proponuję, aby próbny egzamin został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany wyłącznie dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży wyłącznie po ich stronie.

 

Próbny egzamin maturalny powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

 

Dodatkowe informacje na stronach CKE i OKE

 

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;
 • arkusze próbne, arkusze pokazowe;
 • zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;
 • filmy egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii, biologii;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
 • zbiory zadań z matematyki;
 • 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki;
 • arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacja ze Spółki PKS Bytów

INFORMACJA
Spółki PKS Bytów S.A. sprawie zakupu biletów dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych na kwiecień 2020 r.
z Art. 5. 1.  ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 1 lutego 2018 r. poz. 295)
„Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego  w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.” – skorzystać z 49% ulgi w danym miesiącu można tylko i wyłącznie kupując imienny bilet
miesięczny.
Jeżeli zajęcia w szkołach zostaną wznowione 14 kwietnia br. będzie można korzystać  z naszych usług kupując bilet miesięcznych z 49% ulgą lub dojeżdżać do szkoły kupując bilety jednorazowe zwykłe.
Każdy kto kupi bilet miesięczny wcześniej –  przed 14 kwietnia – a przerwa w działalności szkół zostanie przedłużona będzie miał prawo do jego zwrotu w kasie Spółki.

Logowanie do Librusa-komunikat

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW

Prosimy o codzienne logowanie się na Wasze uczniowskie konta w „LIBRUSIE”. Tam nauczyciele zamieszczają materiały do samodzielnej nauki. Jeżeli ktoś zapomniał swojego hasła może to zrobić w następujący sposób. Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.

Komunikat dla uczniów

Drodzy Uczniowie

Na Wasze konta na Librusie oraz za pomocą Facebooka, Messengera i inne formy przekazywane są przez Waszych nauczycieli materiały do samodzielnej pracy w domu. Sprawdź co masz zadane !!!