Category: Osiągnięcia

Weronika okazała się najlepsza

Weronika Dworakowska z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Łodzierzy zdobyła pierwsze miejsce w etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu. Trzecie miejsce ex aequo przypadło Albertowi Bloch również z klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych łodzieskiej szkoły. Konkurs odbył się w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku , gdzie uczniowie mieli do rozwiązania test składajcy się z 30 pytań.

 

Najlepsi okazali się :

I miejsce: Weronika Dworakowska – IV T Żyw i Usł Gast. ZSP w Łodzierzy

II miejsce ex æquo :   Justyna Brzeziańska z II TR ZSOiT w Miastku i Jakub Klusek z II LO ZSOiT w Miastku

III miejsce ex æquo : Albert Bloch  IV T Żyw i Usł Gast. ZSP w Łodzierzy , Oliwia Ćwiklińska II LO ZSOiT w Miastku, Patrycja Lorych II TR ZSOiT w Miastku, Aleksandra Zaborowska II LO ZSOiT w Miastku

IV miejsce: Krzysztof Jamniak II TR ZSOiT w Miastku

Opiekunem naszych uczniów na konkursie była nauczycielka przedmiotów zawodowych z żywienia Agnieszka Warsińska. 

Nagrody uczestnikom olimpiady ufundował Urząd Miejski w Miastku.

Sukces uczniów z Łodzierzy

18 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom II edycji literackiego konkursu Ekologia ponad wszystko zorganizowanego przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Miastku. Celem konkursu była edukacja ekologiczna oraz kształcenie właściwych postaw wobec ochrony środowiska.
Spośród kilkudziesięciu prac konkursowych wyróżnienia otrzymali również uczniowie naszej szkoły:
Bartosz Pieniążek ( II technikum) –  I miejsce
Zbigniew Pieniążek (II wzw)- III miejsce
Marta Opiela ( II technikum) – IV miejsce
Kamil Iwański ( I technikum) – wyróżnienie

Złoty Puchar dla Hufca 11-19

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

15.09.2021 r. w Gdyni obył się Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej. To już druga tego typu impreza zorganizowana przez 11-12 Hufiec Pracy w Gdyni. Tradycyjnie odbył się na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni. W zawodach wzięło udział 11 drużyn z jednostek opiekuńczo – wychowawczych podległych Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy. Każda składała się z minimum 8 zawodników oraz pełniącego nad nimi nadzór wychowawcy. Drużyny zmagały się o Puchar Komendanta PWK OHP.

Kolejnym etapem imprezy był podział drużyn na 3 grupy. W tym celu odbyło się losowanie z udziałem kapitanów poszczególnych zespołów. Do grupy A zakwalifikowali się: 11-23 Hufiec Pracy w Słupsku, 11-19 Hufiec Pracy w Słupsku, którą reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy, OSiW Człuchów i OSiW Tczew. Grupę B stanowili: 11-12 Hufiec Pracy w Gdyni, 11-18 Hufiec Pracy w Nowym Dworze, 11-20 Hufiec Pracy w Bytowie, 11-3 Hufiec Pracy w Pruszczu Gdańskim. Grupa C złożyła się z: 11-5 Hufca Pracy w Lęborku, 11-4 Hufca Pracy w Starogardzie Gdańskim i 11-16 Hufca Pracy w Kwidzynie.

Rozgrywki piłkarskie odbywały się na jednym dużym boisku, podzielonym na 3 części, pod bacznym okiem sędziów z OZPN. Dzięki temu jednocześnie były rozgrywane 3 mecze, które trwały dwa razy po 10 minut. Po każdorazowym zakończeniu rozgrywek sędziowie zgłaszali wyniki sekretariatowi zawodów. Po nich ogłaszane były kolejne mecze między poszczególnymi drużynami ze wskazaniem numerów boisk. Rozgrywki finałowe poprzedził posiłek, w czasie którego goście i zawodnicy mogli pokrzepić siły.

Do grupy finałowej dostali się: 11-19 Hufiec Pracy w Słupsku, 11-3 Hufiec Pracy w Pruszczu Gdańskim oraz 11-16 Hufiec Pracy w Kwidzynie. W ramach rozgrywek o pierwsze miejsca odbyły się 3 mecze (11-19 HP w Słupsku przeciwko 11-3 Hufcowi Pracy w Pruszczu Gdańskim, 11-19 HP w Słupsku kontra 11-16 HP w Kwidzynie oraz 11-3 HP w Pruszczu Gdańskim i 11-16 HP w Kwidzynie).

W krótkiej przerwie sekretariat zawodów wspólnie z sędziami podliczył wyniki. W czasie rozdawania nagród obecni byli nowo mianowani: Wojewódzki Komendant Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP pan Paweł Petkowski oraz Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP pani Anna Wańtuchowicz. Mieli okazję przywitać się z gośćmi, kadrą oraz młodzieżą uczestniczącą w wydarzeniu, a także pogratulować i wręczyć nagrody wygranym.

W tegorocznym Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej w Gdyni złoty puchar i zwycięstwo zdobył 11-19 Hufiec Pracy w Słupsku, II miejsce zajęła drużyna z 11-3 Hufca Pracy w Pruszczu Gdańskim, brązowy puchar trafił do 11-16 Hufca Pracy w Kwidzynie. Najlepszym zawodnikiem został Dominik Wosiński z 11-19 Hufca Pracy w Słupsku, nagrodę najlepszego bramkarza otrzymał Valentyn Lavrinienko z 11-3 Hufca Pracy w Pruszczu Gdańskim.

Na końcu imprezy podziękowano gościom, zawodnikom, widzom za udział w przedsięwzięciu. Rozstaniu towarzyszyły deklaracje młodzieży i kadry wychowawców jednostek opiekuńczo – wychowawczych co do udziału w kolejnych edycjach Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej w Gdyni.

Sukcesy naszych uczniów

Mimo okresu wakacyjnego miło nam poinformować o sukcesach naszych uczniów. Katarzyna Wereszko uczennica klasy III Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca zdobyła pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie o tytuł Absolwenta Roku OHP 2021

W czerwcu nastąpiło również rozstrzygnięcie XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Aktywność – dobry wybór”. W kategorii zaangażowanie indywidualne I miejsce  zajął Nikodem Olijnyk z   klasy II BS I stopnia w zawodzie fryzjer

30 czerwca 2021 roku nastąpiło rozstrzygniecie hufcowego konkursu fotograficznego ,,Moja okolica w obiektywie”. Został on ogłoszony na początku miesiąca i skierowany do uczestników 11-19 Hufca Pracy w Słupsku, a przede wszystkim młodzieży z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy.

Zadaniem fotografów było przygotowanie 4 zdjęć odzwierciedlających piękno miasta Miastka. Przesłane zdjęcia miały promować walory architektoniczne, atrakcje turystyczne oraz przyrodnicze. Uczestnicy wykazali się dużą wrażliwością i trafnym okiem. Każde zdjęcie bardzo celnie przedstawiało tematykę konkursu. Do organizatora wpłynęło 40 różnorodnych prac. Jury w składzie kadry wychowawczej hufca postanowiło wyłonić sześciu laureatów. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody w formie odzieży sportowej, które zostały ufundowane przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku. Wszystkie prace można zobaczyć na facebokowym profilu jednostki w postaci filmiku przygotowanego przez uczestniczkę Natalię Kozioł.

Konkurs miał na celu promocję swojego miejsca zamieszkania oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania fotografią, jako jedną z form spędzania wolnego czasu. Laureatkom serdecznie gratulujemy.

Azyl Nikodema

Pod koniec kwietnia został rozstrzygnięty Wojewódzki etap XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Aktywność – dobry wybór” realizowany przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku. Celem konkursu jest rozwijanie i upowszechnianie prospołecznej aktywności młodzieży OHP. Dotyczy realizacji różnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież w ramach działalności samorządowej oraz aktywności w środowiskach lokalnych.

W kategorii zaangażowanie indywidualne – miejsce I zajął Nikodem Olijnyk z 11-19 Hufca Pracy w Słupsku, uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy za inicjatywę „Azyl Nikodema- przystań dla zwierząt”. Nikodem to siedemnastolatek. Niezwykle wrażliwy, pracowity i empatyczny  młody człowiek. Ma piękne serce. Od lat jest wolontariuszem w miasteckiej Fundacji Buba Pomocni dla Zwierząt i założycielem „Azylu Nikodema”.


Bezinteresownie pomaga skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom. Czyni to dobrowolnie mając na względzie tylko dobro potrzebujących. Pomaganie zwierzętom to dla niego nieodłączna część życia, priorytet, sposób na życie, sposób na konstruktywne i pożyteczne spędzanie czasu. „Nie ma zwierząt, nie ma mnie”- mówi chłopak. Nikodem Olijnyk jest społecznikiem dobrze znanym w lokalnym środowisku, cieszy się szacunkiem i uznaniem nie tylko wśród rówieśników, jest uczciwy, odpowiedzialny i pracowity. Jako uczestnik 11-19 Hufca Pracy z dużym entuzjazmem angażuje się w inicjatywny wychowawcze proponowane mu przez wychowawcę, chętnie współpracuje i sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Postawa tego młodego człowieka jest godna podziwu i naśladowania.  Gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie ogólnopolskim.

Sukcesy Aleksandry i Bartka

Aleksandra Augustyniak z klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych zajęła pierwsze miejsce , a Bartosz Pieniążek również z klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych otrzymał wyróżnienie w XVIII edycji Rejonowego Konkursu Literackiego Moje życie- mój wybór. Konkurs odbył sie w ramach  Światowego Dnia Walki z AIDS,

Koordynatorem projektu był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Miastku, a współorganizatorem Miejsko- Gminna Komisja ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Celem konkursu była profilaktyka uzależnień oraz propagowanie zdrowego stylu życia i zachowań asertywnych.


 Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów pisarskich

Szczęśliwi bez uzależnień

,,Szczęśliwi od uzależnień” taki tytuł nosił konkurs literacki zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Miastku. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a jego celem było pogłębienie wiedzy i świadomości na temat różnego rodzaju uzależnień oraz pobudzanie i utrwalanie zainteresowań czytelniczych.

Miło nam poinformować, iż uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca:


I miejsce- Aleksandra Augustyniak ( I technikum żywienia i usług gastronomicznych)

wyróżnienie- Bartosz Pieniążek – ( I technikum żywienia i usług gastronomicznych)

wyróżnienie – Zbigniew Pieniążek ( I wzw BS I st)

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy !

Hubert otrzymał stypendium premiera

Hubert Bachman z klasy II technikum spedycji został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Hubert  znalazł się wśród najlepszych uczniów z województwa pomorskiego, którym przyznano stypendium. Aby zostać stypendystą premiera trzeba było spełnić jedno z dwóch kryteriów. Być najlepszym uczniem w szkole, z najwyższą średnią  bądź wykazać się szczególnymi osiągnięciami, lokatami w konkursach przedmiotowych i dobrymi wynikami z przedmiotów obowiązkowych. Gratulujemy

zobacz artykuł na portalu miastko.naszemiasto ( Dziennik Bałtycki) https://miastko.naszemiasto.pl/uczen-zsp-w-lodzierzy-hubert-bachman-ze-stypendium-premiera/ar/c5-8001997

Stypendium dla Jessici

Jessica Klepin uczennica klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych otrzymała stypendium Starosty Bytowskiego ufundowane dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych uczących się w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Bytowskiego. Gratulujemy !

Sukcesy roku szkolnego 2019/20

Sukcesy drużynowe  i  indywidualne uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019 (najważniejsze osiągnięcia o szczeblu międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim). W tym roku szkolnym ze względu na pandemię zajęcia w szkole odbywały się tylko do marca 2020 r. i w ten sposób liczba konkursów i zawodów szkolnych została ograniczona

Julia Butkiewicz  –I miejsce w etapie rejonowym  XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu  Życia  Polskiego  Czerwonego Krzyża.

Dagmara Kiełpińska II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym na wykonanie projektu ulotki profilaktycznej

Wojciech Boczek – wyróżnienie w XVII Konkursie Literackim pn.”Złapani w sieć uzależnień

Julia Butkiewicz-stypendystka stypendium Prezesa Rady Ministrów

Grupa teatralna ,,Bagałan” III miejsce w konkursie teatralny pn ,, Co nam w duszy gra…?”

Reprezentacja ZSP w Łodzierzy w składzie Konrad Rynkowski i Krystian Tomczak   –I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Bytowskiego w  tenisie stołowy chłopców

Reprezentacja ZSP w Łodzierzy w składzie Aleksandra Rapta i Weronika Dworakowska –II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Bytowskiego w  tenisie stołowy dziewcząt

Reprezentacja ZSP w Łodzierzy w składzie Hubert Bachman , Oskar Szyszi Brajan Górko  –III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Bytowskiego w  tenisie stołowy chłopców