Nasi maturzyści na targach

Dwunasta edycja Targów Edukacyjnych szkół wyższych „Przyszłość 2018” odbyła sie w bytowskim LO. W tym roku swój udział w tragach potwierdziło 20 uczelni z terenu pomorza i nie tylko. Były to m.in. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Akademia Pomorska, Akademia Morska z Gdyni i Szczecina, Uniwersytet K. Wielkiego z Bydgoszczy czy Gdański Uniwersytet Medyczny.

Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego w tym nasi maturzyści z klasy IV technikum spedycji/żywienia i usług gastronomicznych mieli okazję bezpośrednio zapoznać się z ofertami uczelni, które posłużą im do dalszego rozwoju ścieżki edukacyjnej.

Każdego roku w tym przedsięwzięciu biorą udział szkoły wyższe z terenu województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Comments are closed.