Archive for: 23 października, 2023

Upiekli dla hospicjum

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wykazali się ogromną chęcią wsparcia i pomocy potrzebującym.

21 października 2023 włączyli się do akcji charytatywnej zorganizowanej w SP nr1 W Miastku.

Oprócz możliwości zaprezentowania swoich umiejętności kulinarnych nasi uczniowie (choć częściowo) przyczynili się do zakupu pomp morfinowych dla hospicjum domowego w Miastku.

Wszystkim uczniom zaangażowanym w tę akcję, dziękujemy za ich wrażliwość na potrzeby chorych, cierpiących i potrzebujących wsparcia.

Uczniowie z Łodzierzy poznają Polskę

Dnia 20 października 2023 r. odbyła się wycieczka klas Technikum  z  Łodzierzy  do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Uczniowie zwiedzili też Pole Bitwy na Westerplatte.  W przedsięwzięciu uczestniczyło 21 uczniów i dwóch opiekunów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się Wystawa główna Muzeum II Wojny Światowej.

Jest sercem całego muzeum, zajmuje
  powierzchnię niemal 5 tys. m2, co czyni ją jedną z największych wystaw prezentowanych przez muzea historyczne na świecie. Zlokalizowana jest 14 metrów pod ziemią. To opowieść o tragicznym doświadczeniu II wojny światowej, o jej genezie i skutkach, o ofiarach i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. Przypomniała nam lekcję historii, której nie wolno zapomnieć. Wycieczka zorganizowana w ramach przedsięwzięcia MEiN pn. Poznaj Polskę. Opiekunami grupy byl: nauczyciele ZSP w Łodzierz: Grzegorz Jończyk i Sławomir Petryna