Archive for: 16 października, 2021

Uczniowie z Łodzierzy poznają Polskę

Na dzień 28 października zaplanowana jest wycieczka uczniów Technikum w Łodzierzy do Gdańska w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę”. Nasi uczniowie w Gdańsku zwiedzą muzeum II wojny światowej oraz odwiedzą Westerplatte. W wycieczce organizowanej przez nauczyciela historii Grzegorza Jończyka weźmie udział 45 uczniów technikum wraz z opiekunami. W natępnej kolejności na wycieczkę wybiorą się uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia, gdzie zwiedzą niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Sztutowie oraz muzeum etnograficzne w Wdzydzach Kaszubskich

Nagroda starosty dla Anny Dominik

Anna Dominik nauczycielka przedmiotów zawodowych spedycyjnych w ZSP w Łodzierzy otrzymała nagrodę starosty bytowskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze . Znalazła się w gronie trzynastu nauczycieli i dyrektorów szkół z powiatu bytowskiego nagrodzonych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość odbyła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bytowie z udziałem władz powiatowych, nagrodzonych nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, którego organem prowadzącym jest powiat bytowski

Uczestnicy powiatowych uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Bytowie

Na szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczył również swoje nagrody dyrektor ZSP w Łodzierzy Mariusz Treder nagradzając jednastu nauczycieli szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej , a pracowników administracji i obsługi za wzorową pracę w zakresie administracyjno gospodarczym. Gratulujemy !