Archive for: lipiec 2021

Lista kandydatów-22 lipca 2021 r.

Lista kandydatów-22 lipca 2021 r.

Jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji na dzień 22 lipca 2021 roku wejdż na poniższy adres:

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół znajdują się na tablicy ogloszeń w szkole

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Nazwa profiluIlość wolnych miejscPróg punktowy
Technik spedytor 447
Technik żywienia i usług gastronomicznych 747
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz 01
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca 21
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa 41

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasistów

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły -2 sierpnia godz. 10.00 

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Sukcesy naszych uczniów

Mimo okresu wakacyjnego miło nam poinformować o sukcesach naszych uczniów. Katarzyna Wereszko uczennica klasy III Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca zdobyła pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie o tytuł Absolwenta Roku OHP 2021

W czerwcu nastąpiło również rozstrzygnięcie XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Aktywność – dobry wybór”. W kategorii zaangażowanie indywidualne I miejsce  zajął Nikodem Olijnyk z   klasy II BS I stopnia w zawodzie fryzjer

30 czerwca 2021 roku nastąpiło rozstrzygniecie hufcowego konkursu fotograficznego ,,Moja okolica w obiektywie”. Został on ogłoszony na początku miesiąca i skierowany do uczestników 11-19 Hufca Pracy w Słupsku, a przede wszystkim młodzieży z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy.

Zadaniem fotografów było przygotowanie 4 zdjęć odzwierciedlających piękno miasta Miastka. Przesłane zdjęcia miały promować walory architektoniczne, atrakcje turystyczne oraz przyrodnicze. Uczestnicy wykazali się dużą wrażliwością i trafnym okiem. Każde zdjęcie bardzo celnie przedstawiało tematykę konkursu. Do organizatora wpłynęło 40 różnorodnych prac. Jury w składzie kadry wychowawczej hufca postanowiło wyłonić sześciu laureatów. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody w formie odzieży sportowej, które zostały ufundowane przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku. Wszystkie prace można zobaczyć na facebokowym profilu jednostki w postaci filmiku przygotowanego przez uczestniczkę Natalię Kozioł.

Konkurs miał na celu promocję swojego miejsca zamieszkania oraz zachęcenie do rozwijania zainteresowania fotografią, jako jedną z form spędzania wolnego czasu. Laureatkom serdecznie gratulujemy.

Oferta dla Ciebie-rekrutacja 2021 r.

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną dla absolwentów szkoły podstawowej na nowy rok szkolny 2021/2022.

Informujemy, że do 21 czerwca 2021 r. uczniowie mogą składać podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.


Dokumenty te można złożyć zarówno w formie papierowej w sekretariacie szkoły wskazanej w pozycji pierwszej na podaniu, bądź w formie elektronicznej (zeskanowane dokumenty można przesłać na skrzynkę e-mail zsp@lodzierz.pl).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do szkoły prosimy o kontaktowanie się telefoniczne 59 857 24-09 lub e-mail zsp@lodzierz.pl)

Wyniki matur w powiecie bytowskim

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w dniu dzisiejszym wyniki egzaminu maturalnego. W kraju egzamin ten zdało 74,5% tegorocznych absolwentów, w Województwie Pomorskim wskaźnik zdawalności jest niższy niż w Polsce i wyniósł 71,5%. Szkoły publiczne prowadzone przez Powiat Bytowski osiągnęły wynik zdawalności 79,4%. W zestawieniu zdawalności matur w poszczególnych powiatach Województwa Pomorskiego nasz powiat znalazł się na trzeciej pozycji, podobnie jak w ubiegłym roku. Poniżej publikujemy szczegółowe zestawienie zdawalności egzaminu maturalnego w wiosennej sesji egzaminacyjnej.