Archive for: 6 kwietnia, 2021

Drobne remonty

Okres pandemii i braku uczniów w szkole był okazją do przeprowadzenia drobnych remontów w salach lekcyjnych. Odnowiono i pomalowano dwie klasopracownie. Odnowiono klasopracownie języka polskiego (sala nr 16) i klasopracownie języka niemieckiego (sala nr 1)  Prace remontowe wykonali pracownicy szkoły. Już po powrocie do szkoły uczniowie będą mogli się uczyć w nowo odświeżonych salach lekcyjnych