Podsumowanie 2022 roku

Już tradycyjnie koniec roku kalendarzowego jest okazją na podsumowanie  roku 2022 i wybraniu 10 najważniejszych wydarzeń z życia szkoły. Oto naszym zdaniem 10 subiektywnych najważniejszych wydarzeń mijającego roku

Rok 2022 r. był rokiem wybuchu wojny w Ukrainie. O potrzebujących nie zapomniała równiez społecznośc szkolna. W marcu w szkole przygotowano zbiórke żywnosci oraz środków opatrunkowych. Nie była to jedyna akcja charytatywna w szkole. Zebrano pieniądze na pomoc dla Krzyśka oraz w grudniu przygotowano ,,Szlachetną paczkę”

W kwietniu gościliśmy w naszych progach ósmoklasistów, których zapoznaliśmy z ofertą edukacyjną szkoły i zaprezentowaliśmy bazę dydaktyczną naszej placówki

Rok 2022 to rok sukcesów naszych uczniów w konkursach kulinarnych. W maju nasze uczennice zdobyły tytuł wicemistrza powiatowego Master Chefa w Bytowie, zaś we wrześniu w Pomlewie nasza reprezentacja zdobyła I miejsce w czwartej edycji konkursu kulinarnego  pt Grzybobrania dla Gastronomii.

Mijający rok to rok aktywnej współpracy z Komendą 11-19 Ochotniczego Hufca Pracy w Słupsku, która zaowocowała m.in udziałem w projekcie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej, piknikiem sportowym z Hufcem Pracy czy turniejami sportowymi

Nowością w tym roku szkolnym było zorganizowanie przez Samorząd Uczniowski ,, Otrzęsin” dla klas pierwszych,. Impreza miała charakter zabawowo-sportowy. Wcześniej w częsci oficjalnej pierwszoklasiści złożyli ślubowanie

Po okresie pandemi wróciliśmy do organiacji uroczystości szkolnych i państwowych. W tym roku odbyły sie tradycyjne uroczystości zwiazane z Dniem Edukacji Narodowej i Świętem Odzyskania Niepodległosci.

W tym roku odbył się Jubieleuszowy XX Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły w Łodzierzy. Konkurs organizowany jest od 2000 r.

Listopad 2022 r. to sukcesy naszych tenisistów stołowych. Żeńska reprezentacja ZSP w Łodzierzy została drużynowym mistrzem powiatu bytowskiego , zaś nasza męska reprezentacja zdobyła trzecie miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bytowskiego w tenisie stołowym chłopców.

W listopadzie gościliśmy Daniela Władomirowa uczestnika 11 polskiej edycji MasterChefa, który przerowadził warsztaty kulinarne dla naszej młodzieży

W związku z wysokimi kosztami energii elektrycznej i cieplnej udało nam się zmodernizować cześciowo sieć grzewczą w szkole oraz wymienić na sali sportowej oświetlenie na energooszczędne.

Comments are closed.