Znajdź pomysł na siebie

W dniu 16.11.2022 r. uczniowie klasy I Technikum Spedycji pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych ekonomicznych Anny Dominik uczestniczyli w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości.  Od kilku lat spotkania te mają formę  edycji    online na specjalnie zorganizowanych kanałach internetowych. Tegoroczny panel inspiracyjno-motywacyjny  nosił tytuł  „Znajdź pomysł na siebie”. Spotkanie to zostało zorganizowane  w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości organizowanym dla pomorskiej młodzieży przez  Wojewódzki    Urząd    Pracy w Gdańsku.  

Tematem przewodnim był rozwój umiejętności i określenie dalszej ścieżki rozwoju zawodowego. W    ramach    panelu uczniowie mogli wysłuchać    prelekcji    i    dyskusji inspirujących przedsiębiorców, wolontariuszy, znanych    tiktokerów oraz psychologa. Mamy nadzieję, że cenne wskazówki i pomysły zostaną wykorzystane w planowaniu dalszej drogi zawodowej naszych uczniów.

Comments are closed.