Rada Dyrektorów przy Pomorskim Kuratorze Oświaty

15 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie Pomorskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Bielang z Radą Dyrektorów Szkół Branżowych przy Pomorskim Kuratorze Oświaty. Tym razem obrady miały  miejsce w Gdańskim Parku Naukowo –Technologicznym. Spotkanie było okazją do wręczenia powołania nowym Członkom Rady Dyrektorów Szkół Branżowych. Wśród  nowo powołanych dyrektorów szkół branżowych z województwa pomorskiego znalazł się  dyrektor ZSP w Łodzierzy Mariusz Treder.

Rada Dyrektorów Szkół Branżowych przy Pomorskim Kuratorze Oświaty ma charakter doradczy i opiniotwórczy, a także ma na celu wspomaganie działań Pomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie promocji szkolnictwa branżowego i upowszechniania zmian w kształceniu zawodowym

Skład Rady stanowią dyrektorzy szkół kształcących w zawodach – jeden przedstawiciel każdego z 20 powiatów województwa pomorskiego, dyrektorzy szkół – członkowie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Gdańsku,

Comments are closed.