Azyl Nikodema

Pod koniec kwietnia został rozstrzygnięty Wojewódzki etap XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Aktywność – dobry wybór” realizowany przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku. Celem konkursu jest rozwijanie i upowszechnianie prospołecznej aktywności młodzieży OHP. Dotyczy realizacji różnych inicjatyw podejmowanych przez młodzież w ramach działalności samorządowej oraz aktywności w środowiskach lokalnych.

W kategorii zaangażowanie indywidualne – miejsce I zajął Nikodem Olijnyk z 11-19 Hufca Pracy w Słupsku, uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy za inicjatywę „Azyl Nikodema- przystań dla zwierząt”. Nikodem to siedemnastolatek. Niezwykle wrażliwy, pracowity i empatyczny  młody człowiek. Ma piękne serce. Od lat jest wolontariuszem w miasteckiej Fundacji Buba Pomocni dla Zwierząt i założycielem „Azylu Nikodema”.


Bezinteresownie pomaga skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom. Czyni to dobrowolnie mając na względzie tylko dobro potrzebujących. Pomaganie zwierzętom to dla niego nieodłączna część życia, priorytet, sposób na życie, sposób na konstruktywne i pożyteczne spędzanie czasu. „Nie ma zwierząt, nie ma mnie”- mówi chłopak. Nikodem Olijnyk jest społecznikiem dobrze znanym w lokalnym środowisku, cieszy się szacunkiem i uznaniem nie tylko wśród rówieśników, jest uczciwy, odpowiedzialny i pracowity. Jako uczestnik 11-19 Hufca Pracy z dużym entuzjazmem angażuje się w inicjatywny wychowawcze proponowane mu przez wychowawcę, chętnie współpracuje i sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Postawa tego młodego człowieka jest godna podziwu i naśladowania.  Gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie ogólnopolskim.

Comments are closed.