Konkurs na recenzje

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie na recenzję ulubionej książki: 

 

„Książka, którą warto  przeczytać”.

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizator Konkursu: Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy


Uczestnicy: uczniowie wszystkich klas

Cele konkursu:


 •  propagowanie idei czytania,
  •    promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród młodzieży,
  •    pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,
  •    kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim,
  •    poznanie upodobań literackich współczesnych młodych ludzi,
  •    rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
  •    promocja nowych książek, zakupionych do biblioteki,
  •    rozwijanie wrażliwości na słowo pisane;

Termin złożenia prac u organizatora do 30 kwietnia 2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników  5 maja 2020r.

Warunki uczestnictwa:


 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów ZSP w Łodzierzy. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.
 • Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki. 

 • Recenzja powinna posiadać jednego autora i być przez niego napisana samodzielnie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu.
  •  Każdy uczestnik składa jedną lub dwie niepublikowane i nienagradzane nigdzie wcześniej recenzje.
  • Prace powinny być napisane na komputerze i opisane według wzoru: hasło konkursu „Książka, którą warto przeczytać”, imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, a także tytuł i autor recenzowanej książki.
  •  Prace do 2 stron A-4.
  •  Recenzje należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.
  •  Prace konkursowe nie będą zwracane.
  •  Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na wystawie i na stronie internetowej szkoły .
 • Prace oceniać będzie jury w osobach: wicedyrektor szkoły, nauczyciele języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz.
 • Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, wartość merytoryczną recenzji oraz jej przydatność dla innych czytelników, pomysłowość, kreatywność.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

Comments are closed.