Julia otrzymała stypendium premiera

Julia Butkiewicz z klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Julia  znalazła się wśród najlepszych uczniów z województwa pomorskiego, którym przyznano stypendium. Aby zostać stypendystą premiera trzeba było spełnić jedno z dwóch kryteriów. Być najlepszym uczniem w szkole, z najwyższą średnią  bądź wykazać się szczególnymi osiągnięciami, lokatami w konkursach przedmiotowych i dobrymi wynikami z przedmiotów obowiązkowych. Uroczystość wręczania stypendiów odbyła się 29 listopada br. w sali audytory w Auli im. Profesora Mariana Cieślaka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Comments are closed.