Mistrz Języka Niemieckiego-konkurs

„MISTRZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO POWIATU BYTOWSKIEGO”

XII edycja

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich w powiecie bytowskim.
  2. Każda szkoła może wytypować do konkursu trzech uczniów
  3. do 08.11.2019 r.–Zgłoszenie uczniów do konkursu (nazwa szkoły, imię i nazwisko, klasa).
  4. do 22.11.2019 r. – Przygotowanie i przesłanie prezentacji multimedialnej po niemiecku na temat ciekawej postaci (sport, muzyka, polityka, literatura, itd.) pochodzącej z terenu powiatu bytowskiego. Może być to osoba nie żyjąca, która była związana z powiatem bytowskim.
  5. 28.11.2019 r. godz.10:00 – Etap finałowy

(rozwiązanie testu gramatyczno- leksykalnego).

  1. Wyniki z testu finałowego oraz punkty przyznane za prezentację multimedialną

wyłonią zwycięzcę.

  1. Za zajęcie I-III miejsca uczniowie otrzymają cenne nagrody.

 

Uwagi dodatkowe: 

Prezentacje multimedialne powinny być zapisane na płytach CD lud DVD. Zawierać one powinny nie więcej niż 20 slajdów. Prezentacje mogą zawierać fotografie, mapy, wykresy , szkice , dane statystyczne itp. wraz z komentarzem w języku niemieckim. Należy pamiętać , iż wykorzystując muzykę lub zdjęcia obcych twórców, należy posiadać pisemną zgodę ich autorów na wykorzystanie tych materiałów w prezentacji. Uczestnicy konkursu, autorzy prezentacji multimedialnych zrzekają się wszelkich praw autorskich do nich na rzecz organizatorów i zgadzają się na rozpowszechnianie ich prac wśród turystów niemieckich odwiedzających powiat bytowski.

 

Kontakt:

Wszelkich informacji udziela Marzena Wójtowicz –  , adres email   zsp@lodzierz.pl

 

Biuro organizacyjne:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Łodzierz 11

77-200 Miastko

tel. 059 857 24 09

Comments are closed.