Sylwia dostała stypendium premiera

Sylwia Kryczka z klasy IV technikum spedycji  została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Sylwia znalazła się wśród 211 najlepszych uczniów z województwa pomorskiego, którym przyznano stypendium. Aby zostać stypendystą premiera trzeba było spełnić jedno z dwóch kryteriów. Być najlepszym uczniem w szkole, z najwyższą średnią ze świadectwem z wyróżnieniem (średnia 4,75) bądź wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre. Uroczystość wręczania stypendiów odbyła się 28 listopada br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

 

Comments are closed.