Archive for: 27 listopada, 2023

Warsztaty z bankowości internetowej

Dnia 22.11.2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy w ramach projektu NBP „Banknoty, monety czy karta”, odbyły się „Warsztaty edukacyjne z bankowości internetowej oraz płatności gotówkowych”. Zostały one przeprowadzone przy współpracy z pracownikami Komisariatu Policji w Miastku. Spotkanie poprowadził asp. szt. Aleksander Sztobnicki przy wsparciu asp. Adriana Lemańczyka. Tematyka zajęć obejmowała szeroko rozumianą wiedzę o wyłudzeniach.

Prelegent obszernie omówił zagadnienia dotyczące zagrożeń związanych z e-bankowością i kartami płatniczymi oraz  precyzyjnie przedstawił zasady bezpiecznego korzystania z rachunku bankowego. Skupił się na wyłudzeniach danych (phishingu) i kodu blik oraz kradzieży pieniędzy z kont. Omówił także kwestie kopiowania kart płatniczych (skimmingu), złośliwego oprogramowania, aplikacji mobilnych oraz zakupów i płatności internetowych. Nakreślił procedury postępowania obowiązujące w przypadku zaistnienia wyłudzenia danych i kradzieży środków z konta. Na koniec prelekcji przekazał uwagi na temat wad i zalet płatności gotówkowych oraz kart płatniczych. Uczestnicy zadając wiele pytań wykazywali duże zainteresowanie, ponieważ nie do końca zdawali sobie sprawę z zagrożeń, na które są narażeni. Świadczy to o istnieniu bardzo dużej potrzeby zgłębiania podjętego tematu. Prelegenci dokładali wszelkich starań, by przestrzec młodzież przed oszustami. Zajęcia miały charakter profilaktyczny i były bardzo pouczające. Kadra Szkoły i 11-19 Hufca Pracy dziękuje bardzo pracownikom Komisariatu Policji w Miastku za przeprowadzenie prelekcji.

Otrzymali podziękowanie

Samorząd uczniowski Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy oraz uczniowie zaangażowani w akcję charytatywną na rzecz hospicjum domowego w Miastku,  otrzymali od organizatorów serdeczne podziękowania za udział w festynie, bezinteresowną pomoc i życzliwość.  Celem akcji było zebranie funduszy na pompy morfinowe  dla hospicjum domowego w Miastku.