Archive for: lipiec 2022

Listy przyjętych-29 lipca 2022 r.

Lista przyjętych-z dnia 29 lipca 2022 r.

kliknij

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasisty

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Nazwa profiluIlość wolnych miejsc Ilość osób
oczekujących na przyjęcie
Technik spedytor87
Technik żywienia i usług gastronomicznych76
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz13
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca31
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa63

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły -5 sierpnia godz. 10.00 

Lista kandydatów-21 lipca 2022 r.

Lista kandydatów-21 lipca 2022 r.

Jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji na dzień 21 lipca 2022 roku wejdż na poniższy adres:

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół znajdują się na tablicy ogloszeń w szkole

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Nazwa profiluIlość wolnych miejscPróg punktowy
Technik spedytor 160
Technik żywienia i usług gastronomicznych 460
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz 01
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca 31
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa 21

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasistów

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły -29 lipca godz. 10.00 

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA