Archive for: Październik 2020

Praktyki u pracodawców-nowe informacja

Poniżej publikujemy komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

źródło https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Nauczanie zdalne-przedłużono do 29.11

 

Od poniedziałku do 29 listopada br. przedłużono nauczanie zdalne

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 źródło https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Wszystkie zajęcia praktyczne w technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum spedycji i BS I stopnia w zawodzie kucharz odbywać się będą w systemie zdalnym

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, szkoła zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Zajęcia zdalne odbywać się będą wg dotychczasowego planu lekcji.

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. 

Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodni


Dyrekcja ZSOiT w Miastku informuje,  że zgodnie z rozporządzeniem MENiN z dn.23.10.2020 r.zawiesza się pracę internatu do dn. 8.11.2020 r.

 Młodzież mieszkająca w internacie przechodzi  na nauczanie zdalne i nie może w tym czasie przebywać w internacie

Powiatowy raport o realizacji zadań powiatowych

Poniżej znajdują się opracowane przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego wyniki stopnia realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

Hybrydowe nauczanie-informacje

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek w strefie żółtej będzie realizowana nauka w formie mieszanej (hybrydowej) a w strefie czerwonej nauka będzie realizowana na odległość

.

Od poniedziałku, 19 października br. uczniowie naszej szkoły przejdą na system mieszany (hybrydowy),  Oznacza to, że część uczniów będzie miała zajęcia w szkole pozostali zdalnie.

Uczniowie  Branżowej Szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizować będą naukę zawodu u pracodawców (wg dotychczasowego planu lekcji)  jeśli nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Wszystkie zajęcia praktyczne w technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum spedycji i BS I stopnia w zawodzie kucharz odbywać się będą w systemie stacjonarnym w szkole.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, szkoła zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). Internat w ZSOiT w Miastku funkcjonuje normalnie. Uczniowie zamieszkujący w internacie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych w szkole.

Zajęcia zdalne i zajęcia w szkole odbywać się będą wg dotychczasowego planu lekcji w sposób rotacyjny czyli 1 tydzień nauki zdalnej, następny tydzień nauki w szkole.

W załączniku harmonogramy zajęć

Wywiadówka-22.10 2020 r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas-22.10 2020 r. (czwartek) godz. 15.30

W trosce o bezpieczeństwo prosimy o założenie maseczek zakrywających nos i usta oraz o dezynfekcję rąk przy  wejściu do szkoły.

Nazwa oddziałuWychowawcasala
1 TECHNIKUM Alicja Stoltmann15
2 TECHNIKUM (SP)Magdalena Radziszewska26
2 TECHNIKUM (G)Aleksandra Stankiewicz9
3 TECHNIKUM Katarzyna Czekała3
4 TECHNIKUM Joanna Treder7
1 SPRZEDAWCA-WZWDariusz Matuszkiewicz17
1 WZWBeata Grzybowska16
1 KUCHARZ-WZWAgnieszka Zwiewka0
2 SPRZEDAWCA-WZW (SP)Maciej Batruch14
2 SPRZEDAWCA-WZW (G)Sławomir Petryna23
2 KUCHARZ-WZW (SP)Marzena Wójtowicz1
2 wzw (G)Magdalena Wojtowicz2
3 SPRZEDAWCA-WZWMagdalena Roszczak4
3 WZWElżbieta Lewandowska19

NIE-uzależnieniom

W naszej szkole odbyły się spotkania  profilaktyczne dotyczące „Komputer, Internet, gry – rozrywka czy uzależnienie” oraz „Bezpieczna szkoła” przeprowadzone przez Agencje Profilaktyki i Terapii Uzależnień ze Szczecina. W programach wzięły udział klasy II Sprzedawca-wzw, I Technikum Spedycji-Żywienia i I wzw.                                     

                               Program „Komputer, Internet, gry – rozrywka czy uzależnienie” miał na celu przekazanie uczniom zjawiska uzależnienia od komputera, Internetu i gier on-line, czynnika ryzyka, uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu życia zagrażających postaw dotyczących używania mediów elektronicznych oraz jak zachować się by zmniejszyć ryzyko uzależnienia i gdzie można szukać pomocy.

Natomiast program „Bezpieczna szkoła” miała na celu podniesienie bezpieczeństwa i zapobieganie agresji w szkole, zapoznanie młodzieży ze specyfika zjawiska przemocy, budzenie empatii wśród młodzieży, uczenie zachowań asertywnych i kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenie sobie z przemocą.  

Programy sfinansowała Miejsko Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku. Spotkania profilaktyczne były realizowane zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym z powodu panującej pandemii.

Świadczenia zdrowotne

Proszę o składanie wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną do dnia 31 października 2014r.  (wnioski do pobrania  w sekretariacie lub pobierz ze strony www)

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 4 pkt. 2 Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 29.03.2007r. świadczenie przyznaje się w związku z:

  1. przewlekłą chorobą nauczycielską,
  2. długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia  w domu,
  3. długotrwałe leczenie specjalistyczne, z wyłączeniem leczenia stomatologicznego i stomatologiczno – protetycznego.

 

 

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

Proszę o składanie wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną do dnia 31 października 2020 r.  (wnioski do pobrania  w sekretariacie lub pobierz ze strony www)

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 4 pkt. 2 Uchwały Nr XIV/103/2016 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 24.03.2016 r. świadczenie przyznaje się w związku z:

  1. przewlekłą lub ciężką chorobą,
  2. ponoszeniem kosztów leczenia specjalistycznego w tym badań diagnostycznych, konsultacji, hospitalizacji i zabiegów rehabilitacyjnych, zakupów lekarstw-w zwiazku z prowadzoną terapią
  3. ponoszeniem kosztów zakupów medycznych środków pomocniczych (okulary, aparaty słuchowe i elementy protetyki stomatologicznej

regulamin świadczeń zdrowotnych

aneks do regulaminu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną regulamin świadczeń zdrowotnych

Stypendium dla Jessici

Jessica Klepin uczennica klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych otrzymała stypendium Starosty Bytowskiego ufundowane dla najzdolniejszych absolwentów szkół podstawowych uczących się w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Bytowskiego. Gratulujemy !

Co się dzieje w bibliotece ZSP w Łodzierzy?

Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Święto powstało z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych w 1999 roku. W naszej szkole jest ono okazją do zorganizowania konkursu czytelniczego. Udział mogą brać wszyscy chętni uczniowie ZSP w Łodzierzy. Osoby, które w pierwszym semestrze nauki przeczytają najwięcej książek, zostaną nagrodzone. Książki są udostępniane z zachowaniem procedur zapewniających bezpieczeństwo. Zachęcam wszystkich do czytania i częstego korzystania z księgozbioru biblioteki. Przyjdź i przekonaj się, że warto!

Uwaga! Zakończył się kiermasz podręczników szkolnych, w związku  z tym zapraszam uczestników do biblioteki w celu rozliczenia.

          Pandemia sprawia, że coraz więcej czasu spędzamy w domach. To świetna okazja, aby sięgnąć po ulubioną książkę. W naszej bibliotece w minionych miesiącach pojawiło się dużo nowych książek. Większość z nich to same bestsellery. Poniżej przytoczyłam kilka opinii na temat trzech powieści polecanych przez stałych bywalców naszej biblioteki.

1. Dorota Pasek „Dziewczyna od trawnika” –  to świetna lektura na niespełna dwa wieczory, trudno się od niej oderwać. Zapewnia na przemian śmiech i łzy. Historia prawdziwa i chwytająca za serce. Pozwala uwierzyć, że słońce zawsze wychodzi zza chmur, tylko musimy zrobić pierwszy krok…

2. Katarzyna Michalak „Dla Ciebie wszystko” – przepiękna opowieść o miłości, wartka akcja, błyskotliwe dialogi i ogromny ładunek emocjonalny. Książka z pewnością pozwoli oderwać się od ponurej rzeczywistości i przeżyć coś fascynującego.

3. David Hewson „Cmentarz Tajemnic” – to prawdziwa uczta dla zwolenników sensacji. Książka porywa czytelnika w nurt zaskakujących wydarzeń. Ukazuje dwie rozdzielone wiekami, lecz przeplatające się historie o namiętności, zdradzie i niebezpieczeństwie. Maluje gęsty od intryg obraz Wenecji ery Vivaldiego i brutalną rzeczywistość współczesnego świata.

Nie odkładaj czytania na potem. Każdemu należy się trochę przyjemności.