Archive for: wrzesień 2020

Konkurs papieski -przełożony

Już od dwudziestu lat organizujemy w naszej szkole Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Jednak w tym roku ze względu na panującą pandemię i ograniczenia z nią związane, niemożliwe jest przeprowadzenie konkursu w naszej szkole. Zmuszeni jesteśmy XX Jubileuszowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły w Łodzierzy przesunąć na rok 2021. Już dziś zapraszamy na przyszły rok.

Zmiany w planie lekcji-od 21.09 2020 r.

Od 21 września (poniedziałek) 2020 r. nastąpią zmiany w planie lekcji. Szczegółowy plan w zakładce PLAN LEKCJI lub na Librusie

Co się dzieje w bibliotece ZSP w Łodzierzy?

Rozpoczął się kiermasz podręczników szkolnych. Serdecznie zapraszamy na zakupy i porady biblioteczne. Jednocześnie przypominamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią.

W naszej bibliotece w minionych miesiącach pojawiło się dużo nowych książek do poczytania. Każdy  czytelnik znajdzie dla siebie coś ciekawego. Oto niektóre z naszych perełek:

  1. „Trzy życzenia”, „Promyk słońca”, „Kropka nadziei” Katarzyny Michalak, autorki ponad trzydziestu bestsellerów znanych w Polsce i za granicą.
  2. „Motylek”, „Trzydziesta pierwsza”, „Utopce” i inne kryminały Katarzyny Puzyńskiej, szczególnie cenione za unikatowy styl narracji, trzymającą w napięciu fabułę i doskonale dopracowane portrety psychologiczne bohaterów.
  3. „Gra na wielu bębenkach” Olgi Tokarczuk – to interesująca galeria postaci, różnorodność stylów i niezwykłość historii – najgłośniejszy i najszerzej komentowany w Polsce tom opowiadań ostatnich dekad. Kwintesencja pisarstwa polskiej noblistki.

Poza tym polecamy znane powieści fantastyczne, książki, które bawią, wzruszają i uczą miłości. Nie sposób opisać tutaj wszystkiego, co oferuje biblioteka, dlatego zapraszamy do częstych odwiedzin i korzystania z jej zasobów. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z tradycyjną książką, uważnego czytania jej treści i miłego szelestu kartek w domowym zaciszu, czy na łonie natury. Przyjdź do biblioteki, wybierz dla siebie książkę i sam się o tym przekonaj.

Informacja- Covid 19

Do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 możne dojść wszędzie, nie tylko w szkole.  W trakcie podróży  do szkoły, w środkach komunikacji miejskiej czy robiąc zakupy w sklepie. Istotne jest zatem aby przestrzegać zasad higienicznych takich jak częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego cały czas aby ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.

Komunikat

Sprawy administracyjne należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres zspsekretariat@lodzierz.pl , kontaktować się  telefonicznie  pod numer 59 857 2409  lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu terminu załatwienia jej w szkole.

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

Jeżeli Twoje dziecko lub  inne osoby  razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

Kwarantanna dotyczy osób, które:

•           przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,

•           miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;

•           mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.

Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:

•           w żadnym wypadku nie  wolno wychodź z domu,

•           spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,

•           jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

Więcej informacji :

https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/punkty-pobran
https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują
przed lekcjami i po nich

Wywiadówka -klasy pierwsze

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z wychowawcami klas-16.09 2020 r. (środa) godz. 15.30

klasawychowawcanr saliuwagi
1 TECHNIKUMAlicja Stoltmann3uczniowie technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych
1 BS 1 St SPRZEDAWCA/WZWDariusz Matuszkiewicz26Uczniowie w zawodzie sprzedawca i stolarz
1 BS 1 St KUCHARZ/WZWAgnieszka Zwiewka2Uczniowie w zawodzie kucharz, elektryk, i rolnik
1 BS 1 St klasa wieozawodowaBeata Grzybowska16Uczniowie w zawodzie kucharz (praktyki poza szkołą), fryzjer, mechanik, murarz,

W trosce o bezpieczeństwo prosimy o założenie maseczek zakrywających nos i usta oraz o dezynfekcję rąk przy  wejściu do szkoły.

Powszechny Spis Rolny

W całej Polsce właśnie rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od1 września do 30 listopada 2020 r.
To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat wewszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane dotworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi WspólnejPolityki Rolnej.
Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolneprowadzące działalność rolniczą.
Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospisinternetowy. Wystarczy wejść na stronę  <http://spisrolny.gov.pl>http://spisrolny.gov.pl  i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnikbędzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie zInternetem. Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą mogli skorzystać zespecjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy. Wrazie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z infoliniąstatystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1”uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przeztelefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przeztelefon.
Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?
Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo,jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będądotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchnigruntów, zasiewów, o zwierzętach gospodarskich, budynkach, ciągnikach,ochronie roślin, nawozach, aktywności ekonomicznej. Dokładny zakreszbieranych informacji można odnaleźć na stronie  <http://spisrolny.gov.pl>http://spisrolny.gov.pl.
Bezpieczeństwo danych
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we wszystkichbadaniach przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy izapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Osoby wykonujące prace spisowe są prawnie zobowiązane do przestrzeganiatajemnicy statystycznej.  Dane pozyskane podczas spisów mogą byćwykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznychoraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przezsłużby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danychuzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, podrygorem odpowiedzialności karnej.

Kiermasz podręczników

Od 8 do 11 września można przynosić do biblioteki podręczniki na sprzedaż. W tym czasie nie będzie można ich zakupić. Sprzedaż podręczników rozpocznie się dopiero od  wtorku 15 września. W związku z pandemią podczas kiermaszu będą obowiązywały ustalone procedury. Szczegółowy regulamin będzie wywieszone na drzwiach biblioteki.

Egzaminy maturalne-poprawkowe

Egzamin poprawkowy maturalny odbędzie się 8 września 2020  r. godz. 14.00

Wniosek o egzamin poprawkowy należy składać do 14 sierpnia 2020 r. Wniosek można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub elektronicznie skan wniosku na adre szkoły zsp@lodzierz.pl