Archive for: czerwiec 2020

Mamy to !!!

MAMY TO!

Nauczyciele i pracownicy naszej szkoły przystąpili do #gaszynchallenge

Dziękujemy za nominacje : Kołu Gospodyń Wiejskich ,,Żurawinki z Sępolna Wielkiego oraz Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie

Klikamy i pomagamy: https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengedaria?fbclid=IwAR20W5vqwWvVBY0GYIOj5_mbJGGjOl8Q8EVDAPjF_HTdX_uAnFGDoyYssuA

Nasze nominacje:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

Film na szkolnym Facebooku- https://www.facebook.com/ZSPlodzierz/videos/269338957820542/?sfnsn=mo&d=n&vh=e

List z MEN w sprawie praktyk

Publikujemy komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący praktyk młodocianych pracowników


Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawcówdla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.
Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa szkoły będących młodocianymi pracownikamio tym obowiązku.
Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Z wyrazami szacunku
Urszula Martynowicz
Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego -26 czerwca 2020 r. (piątek)

KlasaWychowawcaGodzina wydawania świadectwSala
1 TECHNIKUM (SP)M.Radziszewska9.00-10.00s. 26
1 TECHNIKUM (G)A.Stankiewicz9.00-10.00s.9
2 TECHNIKUMK.Czekała10.00-11.00s.15
3 TECHNIKUMJ.Treder10.00-11.00s.7
1 SPRZEDAWCA (SP)M.Batruch11.00-12.00s.14
1 KUCHARZ (SP)Mrz Wójtowicz11.00-12.00s.1
1 SPRZEDAWCA (G)S.Petryna11.00-12.00s.25
1 WIELOZAWODOWA (G)M.Wojtowicz11.00-12.00s.2
2 SPRZEDAWCAM.Roszczak12.00-13.00s.4
2 WIELOZAWODOWAE. Lewandowska12.00-13.00s.19
3 KUCHARZA.Warsińska12.00-13.00s.3
3 SPRZEDAWCAB.Grzybowska12.00-13.00s.16

W szkole uczniowie i nauczyciele zachowują wszelkie środki bezpieczeństwa. Przebywają w szkole w maseczkach lub przyłbicach i dezynfekują ręce

Po tym terminie świadectwa będą do odbioru w sekretariacie szkoły.

Szkołę podłączono do światłowodu

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w skrócie OSE . To program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

Projekt OSE powstał dzięki staraniom Ministerstwa Cyfryzacji, a jego Operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy. Inicjatywa ta wpisała się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Plan projektu zakłada, że wszystkie chętne szkoły w roku 2020 będą przyłączone do OSE.