Archive for: Marzec 2020

Maturzyści- próbna matura

Próbny egzamin maturalny
– informacja MEN i CKE

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br. To kolejny element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

 

– Chcemy, aby uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i przygotowania się do egzaminów. Ze względu na to, że szkoły będą zamknięte do świąt Wielkanocnych, przygotowujemy się do tego, by młodzież miała możliwość ocenienia swoich możliwości i sprawdzenia się przed egzaminem kończącym szkołę ponadpodstawową – zaznaczył Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

 

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego

 

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

 

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach.

 

Data Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00 Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00
2 kwietnia (czwartek) język polski (PP) ·         język polski (PR)

·         fizyka (PR)

3 kwietnia (piątek) matematyka (PP) ·         matematyka (PR)

·         filozofia (PR)

·         język łaciński (PR)

·         historia sztuki (PR)

·         historia muzyki (PR)

6 kwietnia (poniedziałek) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)
7 kwietnia (wtorek) ·         biologia (PR)

·         wos (PR)

·         geografia (PR)

·         informatyka (PR)

8 kwietnia

(środa)

·         chemia (PR)

·         język litewski (PP)

·         język białoruski (PP)

·         język ukraiński (PP)

·         historia (PR)

·         język litewski (PR)

·         język białoruski (PR)

·         język ukraiński (PR)

 

Zasady oceniania

 

Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Dyrektorzy będą proszeni o przekazanie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 22 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

 

Poinformowanie uczniów i rodziców

 

Proponujemy, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

 

Kontakt z nauczycielem

 

Proponujemy również, aby uczniowie mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

 • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
 • podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
 • w postaci komentarzy w pliku, jeżeli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

 

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (22 kwietnia br.).

 

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

 

Proszę dyrektorów szkół o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie takich wydruków do odbioru w szkole.

 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego jest dobrowolne. Proponuję, aby próbny egzamin został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany wyłącznie dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży wyłącznie po ich stronie.

 

Próbny egzamin maturalny powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

 

Dodatkowe informacje na stronach CKE i OKE

 

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami;
 • arkusze próbne, arkusze pokazowe;
 • zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów, ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;
 • filmy egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii, biologii;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
 • zbiory zadań z matematyki;
 • 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki;
 • arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Konsultacje dla rodziców i uczniów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

§ 1. pkt 9 zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;

Poniżej w tabeli informacja o możliwościach konsultacji rodziców i uczniów z nauczycielami.  Poniższe terminy i formy dotyczą wyłącznie  konsultacji (czyli np. zapytań do nauczycieli dotyczących spraw organizacyjnych, wychowawczych itp)

Terminy zajęć z uczniami oraz zasady pracy w ramach zdalnego nauczania ustalane są przez nauczycieli dla poszczególnych klas i przekazywane zostały  za pomocą wiadomości z elektronicznego dziennika Librus

 

Nazwisko i imię nauczyciela Forma kontaktu w ramach konsultacji Dodatkowa forma kontaktu w ramach konsultacji termin konsultacji- kiedy rodzic/uczeń otrzyma odpowiedź n zadane pytanie

 

Aleksandra Rutecka Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus komunikator internetowy W ciągu 12 godzin
Aleksandra Stankiewicz Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus email, telefon 8-15 każdego dnia
Alicja Stoltmann Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus Codziennie od godz. 9 do 14
Anna Dominik Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus komunikator Messenger (zamknięta

grupa odbiorców/klasa)

e-maile

do godziny 15 odpowiedź nastąpi

w przeciągu godziny

 

po godzinie 15 odpowiedź nastąpi

w późnych godzinach wieczornych

lub w godzinach porannych w dniu następnym

Joanna Ginter Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus kontakt telefoniczny z rodzicami na dotychczasowych zasadach Wraz z przesłanymi zadaniami uczniowie otrzymają termin realizacji tych zadań ,

możliwość konsultacji  codziennie od 9.00  do 13.00

Beata Grzybowska Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus kontakt telefoniczny z rodzicami na dotychczasowych zasadach  codziennie (poniedziałek-piątek) w godz. 9.00-15.00,

 

Dariusz Matuszkiewicz Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus e-mail, dmatuszkiewicz5@gmail.com Wyznaczane datą dla uczniów, dla rodziców pn.-pt. 8-14.
Grzegorz Jończyk Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus telefon (WhatsApp), Classroom Do godziny 12.00 każdego dnia pracy.
Jan .Haręża Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus odpowiedzi w godzinach od 8 do 13 wtorek-piątek
Joanna Treder Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus,Classroom komunikatory internetowe(Facebook,Messenger)

classroom

Odpowiedzi będą do godz.18.00 każdego dnia
Jacek Gocoł Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus tel do szkoły od 8.00 do godz. 10.00, 598572409 Od poniedziałku do piątku do godz. 15.00
Katarzyna Czekała Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus kontakt telefoniczny Czas udzielania odpowiedzi na zadane pytania do godziny 18.00 każdego dnia na Librusie lub proszę kontaktować się telefonicznie na dotychczasowych zasadach
Maciej Batruch Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus Max. 24 godziny
Małgorzata  Domżalska-Pilimon Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus komunikatory internetowe Od poniedziałku do piątku do godz. 15.00
Magdalena Radziszewska Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus telefon, komunikatory, Classroom 9.00-18.00

każdego dnia

Magdalena Roszczak Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus WhatsApp, telefon Odpowiedzi będą do godz.18.00 każdego dnia
Monika Urban Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus , mail: tor.miastko@spoko.pl Czwartki od 8.00 do 11.30
Magdalena Wojtowicz Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus Messanger, Google classroom odpowiedz w godzinach od 8.00 do 16.00
Marzena Wójtowicz Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus WhatsApp, telefon

Classroom

 

 

8.00- 15.00
Sławomir Petryna Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus  classroom Piątek 11.00 – 14.00
Stefan Stankiewicz Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus email (st.st7@wp.pl),

classroom

9.00 do 13.00
Agnieszka Zwiewka Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus 8:00-18:00
Agnieszka Warsińska Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus Od poniedziałku do piątku

8 – 14

Elżbieta Lewandowska Przesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus kontakt tel. na dotychczasowych zasadach Od godz. 8-15.od wtorku do piątku.

Apel do pracodawców

Szanowni Pracodawcy

Rzemieślnicy szkolący uczniów młodocianych pracowników

W związku z pandemią koronawirusa – w ubiegłym tygodniu Związek Rzemiosła Polskiego trzykrotnie przekazał w sieci organizacji rzemiosła informacje na temat wyjątkowości sytuacji. Dotyczą one sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych.

W działaniach tych widzimy potrzebę dbałości i szacunku do prawnych relacji pomiędzy pracodawcami i uczniami młodocianymi pracownikami. Jednakże nie możemy zapominać, że podejmowane decyzje odnoszą się do sytuacji, do tej pory nam nieznanych i nieprzewidywalnych w najbliższej przyszłości.

W tych okolicznościach najistotniejsza jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowia i życia młodych adeptów nauki zawodu w rzemiośle.

Dodatkowo przekazaliśmy Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej, wydany i upowszechniony w dniu 13 marca 2020 r. zawierający zalecenie, aby zwolnić pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Jako organizacja rzemiosła, świadomie wykonująca funkcje pieczy nad młodzieżą uczącą się zawodu w rzemiośle, rekomendujemy uwzględnienie tych zaleceń.

Apelujemy do wszystkich pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego o podjęcie adekwatnych do sytuacji i zgodnych z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców decyzji.

Związek Rzemiosła Polskiego

Warszawa, 16 marca 2020 r.

Informacja ze Spółki PKS Bytów

INFORMACJA
Spółki PKS Bytów S.A. sprawie zakupu biletów dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych na kwiecień 2020 r.
z Art. 5. 1.  ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 1 lutego 2018 r. poz. 295)
„Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego  w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.” – skorzystać z 49% ulgi w danym miesiącu można tylko i wyłącznie kupując imienny bilet
miesięczny.
Jeżeli zajęcia w szkołach zostaną wznowione 14 kwietnia br. będzie można korzystać  z naszych usług kupując bilet miesięcznych z 49% ulgą lub dojeżdżać do szkoły kupując bilety jednorazowe zwykłe.
Każdy kto kupi bilet miesięczny wcześniej –  przed 14 kwietnia – a przerwa w działalności szkół zostanie przedłużona będzie miał prawo do jego zwrotu w kasie Spółki.

Praca biblioteki w ZSP w Łodzierzy

Biblioteka ZSP w Łodzierzy od 25 marca 2020r. rozpoczęła pracę zdalną i zapewnia stały kontakt z czytelnikami za pośrednictwem poczty elektronicznej: ranczolodzierz@wp.pl lub e-dziennika na Librusie

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczniów do zgłaszania ewentualnych pytań i zadań drogą mailową. Przygotowanie odpowiedzi będzie wymagało czasu, dlatego będą one wysyłane następnego dnia. Biblioteka codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 będzie przyjmować zapytania od czytelników i udzielać im informacji bibliotecznych. Podpowie również, jak i gdzie szukać w sieci sprawdzonych i rzetelnych źródeł informacji, ułatwiających samodzielną naukę w domu.

W związku z tym, że podczas pandemii Biblioteka ZSP w Łodzierzy nie może udostępniać książek bezpośrednio do rąk czytelników, polecamy cyfrową bibliotekę – Wolne Lektury, w której znajduje się 5571 darmowych utworów i ponad 600 audiobooków. Z Wolnych Lektur literaturę pobierać można w kilku formach – plikach PDF, MOBJ, EPUB oraz MP3. W razie trudności w korzystaniu z serwisu https://liblink.pl/wqjc1ftXDi

Biblioteka ZSP, udzieli pomocy merytorycznej.

Kontakt z pedagogiem

W związku z wprowadzeniem kształcenia na odległość zmieniamy sposób pracy pedagoga, z którymi można kontaktować się za pomocą e-dziennika.

Pedagog Maciej Batruch od poniedziałku do piątku 8.00-12.00

Kształcenie na odległość

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia zajęcia realizowane są z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, a brak aktywności na tych  zajęciach będzie odnotowywane jako nieobecność . Zajęcia odbywają się zgodnie z planem nauczania przekazanym przez nauczycieli

Młodociani pracownicy z Branżowej Szkoły I stopnia !. Pracodawca decyduje o ewentualnym zawieszeniu praktyk. W dniach, w których uczniowie z Branżowej Szkoły I stopnia mieli w planie lekcji zaplanowane zajęcia lekcyjne  uczestniczą w kształceniu na odległość.

Pracodawcy ! W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie ci nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Logowanie do Librusa-komunikat

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW

Prosimy o codzienne logowanie się na Wasze uczniowskie konta w „LIBRUSIE”. Tam nauczyciele zamieszczają materiały do samodzielnej nauki. Jeżeli ktoś zapomniał swojego hasła może to zrobić w następujący sposób. Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.

Komunikat dla uczniów

Drodzy Uczniowie

Na Wasze konta na Librusie oraz za pomocą Facebooka, Messengera i inne formy przekazywane są przez Waszych nauczycieli materiały do samodzielnej pracy w domu. Sprawdź co masz zadane !!!

 

Komunikat dla rodziców

      Szanowni Rodzice

Zwracam się do Państwa z prośbą o przypomnienie swoim dzieciom, że dni w których nie uczęszczają do szkoły to nie są dni ferii. W tych dniach powinni pozostać w domu nie spotykając się z kolegami, koleżankami.

Dyrektor ZSP w Łodzierzy

Mariusz Treder