Category: Oferta edukacyjna-Technikum żywienia i usług gastronomicznych

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

  • · zajmuje się organizacją żywienia i urządzania zakładów gastronomicznych,
  • · kieruje pracami w zakresie sporządzania potraw i obsługi konsumenta,
  • · organizuje promocję, reklamę, przygotowuje oferty usług gastronomicznych.
DSC_4895

Możliwości zatrudnienia:

  • · zakłady żywieniowe typu otwartego, np. restauracje, bary, kawiarnie,
  • · zakłady typu zamkniętego, np. stołówki szkolne, szpitale, domy opieki, sanatoria,
  • · powadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie żywienia.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w nowocześnie wyposażonej pracowni żywienia i pracowni nakrywania i dekorowania do stołu.

Praktyki wakacyjne – w zakładach gastronomicznych w kraju i za granicą.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych na zajęciach praktycznych

*