Archive for: Listopad 2019

Dobrze rozpoczęli turniej

Od zwycięskiego meczu nasza nauczycielska reprezentacja rozpoczęła swój udział w XXVII Nauczycielskim Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych im. Barbary Pliszki. W inauguracyjnym meczu nasi siatkarze pokonali, zwycięzców ubiegłorocznego turnieju, drużynę Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie 3:1 (21:25; 26:24; 25:23; 25:22). Naszą drużynę reprezentują: Dariusz Matuszkiewicz, Stefan Stankiewicz, Grażyna Skowroń, Mariusz Treder , Joanna Majewska (Multimedialna Szkoła Matematyki), Henryk Jabłoński (SP w Dretyniu)

W turniej uczestniczą szkoły z powiatu bytowskiego: Szkoła Podstawowa w Niezabyszewie, Szkoła Podstawowa w Lipnicy & Szkoła Podstawowa  w Borowym Młynie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Bytowie, Społeczne Szkoły w Niepoględziu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, Szkoła Podstawowa nr 2  w Bytowie oraz nasza drużyna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy

Powiatowy Mistrz Języka Niemieckiego

W  Zespole Szkół Ponadpodstawowych  w Łodzierzy odbyła się XII edycja konkursu „Mistrz Języka Niemieckiego Powiatu Bytowskiego”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu bytowskiego

Uczniowie mieli  za zadanie  przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz zmierzyli się  z testem leksykalno-gramatycznym, którego wyniki i ocena z prezentacji wyłoniły zwycięzców.

Tytuł Mistrza Języka Niemieckiego Powiatu Bytowskiego XII edycji konkursu zdobył Dominik Żmuda- Trzebiatowski z ZSOiT w Miastku,  II miejsce zdobył Hubert Zając również z ZSOiT w Miastku i na trzecim miejscu znalazła sie również przedstawicielka ZSOiT w Miastku Maria Kobiec.   Reprezentantka ZSP w Łodzierzy Marta Szweda zajęła czwartą lokatę

Lauraci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci voucherów do zrealizowania  w sklepie komputerowym

Organizatorem konkursu były nauczycielki języka niemieckiego ZSP w Łodzierzy: Marzena Wójtowicz i Magdalena Wojtowicz. Współorganizatorem konkursu było Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe, które pozyskało dofinansowanie ze Starostwa Powiatu Bytowskiego na realizację zadań pożytku publicznego

 

,,Bagałan” trzeci w konkursie

Grupa teatralna ,,Bagałan” działająca w naszej szkole zajęła III miejsce w konkursie teatralny pn ,, Co nam w duszy gra…?” zorganizowanym przez MGOK w Miastku. Grupa w składzie Wojciech Boczek, Anna Ludwichowska, Paweł Bukowski, Arkadiusz Bereszko, Albert Bloch, Magdalena Prondzinska pod opieką polonistki Beaty Grzybowskiej przedstawiła spektakl pt ,, Lubię być sam”, który porusza problem tolerancji wobec imigrantów oraz skutki rasistowskich zachowań.

 

 

 

Pomoc świąteczna-wnioski !!

działInformujemy, iż ostateczny termin składania  wniosków o pomoc świąteczną upływa 09.12. 2019 r.

wniosek

 

 

 

Podziękowanie z Urzędu Pracy

Skorzystaj z kursu

Szanowni Państwo,
przedstawiamy poniżej propozycję kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”  na 2020 rok (okres realizacji: od marca do czerwca):
  1.  obsługa wózków jezdniowych
  2.  obsługa żurawi – HDS
  3.  obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
  4.  spawanie metodą MAG 136 + cięcie palnikiem plazmowym
  5.  spawanie metodą MIG 131 + cięcie palnikiem plazmowym
  6.  spawanie metodą TIG 141 + cięcie palnikiem plazmowym
  7.  sztauowanie i mocowanie ładunków w kontenerach lub na statkach
Przypominamy, że z zgodnie z Zasadami uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w kursach w pierwszej kolejności mogą wziąć udział ci uczniowie, którzy:
  *   nie uczestniczyli w innych kursach w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w poprzednich latach,
  *   nie zostali objęci wsparciem w ramach projektów zintegrowanych realizowanych przez organy prowadzące oraz nie uczestniczyli w kursach w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.
Proszę także wziąć pod uwagę, aby:
  *   kursy pokrywały się z kierunkiem kształcenia/zawodem, w którym kształci się dany uczeń zgłoszony na kurs,
  *   uczeń wytypowany do udziału w kursie przejawia szczególne predyspozycje w zakresie przedmiotów zawodowych, wyrażające się m.in. wysokimi wynikami z przedmiotów zawodowych,
  *   uczeń wytypowany do udziału w kursie kształci się w zawodzie odpowiadającym Branży kluczowej i wpisującym się w Inteligentną Specjalizacje Pomorza.
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem uczniów w zaproponowanych przez nas kursach, prosimy
o wypełnienie załączonej do maila tabeli i odesłanie jej na adres mailowy: s.demczuk@pomorskie.eu<mailto:s.demczuk@pomorskie.eu>  w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2019 roku.
Proszę pamiętać, aby do danego kursu zgłaszać grupy liczące od 5 do maksymalnie 10 uczniów (z uwzględnieniem zasady, że jeden uczeń może uczestniczyć w jednym kursie).
Ponadto proszę mieć na uwadze, że ww. kursy są propozycją i zostaną zrealizowane pod warunkiem dostępności środków finansowych w projekcie zaplanowanych na realizację tego zadania w roku 2020, a ostateczny koszt realizacji danej formy wsparcia uwarunkowany jest wynikiem postepowania zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jeśli ostateczny koszt danego kursu lub liczba zgłoszonych uczniów przekroczy nasze możliwości, zmuszeni będziemy zredukować liczbę uczniów zgłoszonych przez Państwa do udziału w kursach lub zrezygnować z któregoś kursu.
Kursy są realizowane w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.
Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020). Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.
Z poważaniem,
Beata Widera
Departament Edukacji i Sportu
Referat aktywizacji zawodowej i społecznej
ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 421, fax. 58 32 68 854

Mistrz Języka Niemieckiego-konkurs

„MISTRZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO POWIATU BYTOWSKIEGO”

XII edycja

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich w powiecie bytowskim.
  2. Każda szkoła może wytypować do konkursu trzech uczniów
  3. do 08.11.2019 r.–Zgłoszenie uczniów do konkursu (nazwa szkoły, imię i nazwisko, klasa).
  4. do 22.11.2019 r. – Przygotowanie i przesłanie prezentacji multimedialnej po niemiecku na temat ciekawej postaci (sport, muzyka, polityka, literatura, itd.) pochodzącej z terenu powiatu bytowskiego. Może być to osoba nie żyjąca, która była związana z powiatem bytowskim.
  5. 28.11.2019 r. godz.10:00 – Etap finałowy

(rozwiązanie testu gramatyczno- leksykalnego).

  1. Wyniki z testu finałowego oraz punkty przyznane za prezentację multimedialną

wyłonią zwycięzcę.

  1. Za zajęcie I-III miejsca uczniowie otrzymają cenne nagrody.

 

Uwagi dodatkowe: 

Prezentacje multimedialne powinny być zapisane na płytach CD lud DVD. Zawierać one powinny nie więcej niż 20 slajdów. Prezentacje mogą zawierać fotografie, mapy, wykresy , szkice , dane statystyczne itp. wraz z komentarzem w języku niemieckim. Należy pamiętać , iż wykorzystując muzykę lub zdjęcia obcych twórców, należy posiadać pisemną zgodę ich autorów na wykorzystanie tych materiałów w prezentacji. Uczestnicy konkursu, autorzy prezentacji multimedialnych zrzekają się wszelkich praw autorskich do nich na rzecz organizatorów i zgadzają się na rozpowszechnianie ich prac wśród turystów niemieckich odwiedzających powiat bytowski.

 

Kontakt:

Wszelkich informacji udziela Marzena Wójtowicz –  , adres email   zsp@lodzierz.pl

 

Biuro organizacyjne:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Łodzierz 11

77-200 Miastko

tel. 059 857 24 09

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

20.11.2019 r. grupa uczniów z klasy III Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca pod opieką wicedyrektor Anny Dominik i nauczyciela przedmiotów ekonomicznych Magdaleny Roszczak wzięła udział w spotkaniu w ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości ,,Bądź przedsiębiorczy – to się opłaca” organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bytowie

Spotkanie rozpoczęło się wywiadem z 4 młodymi przedsiębiorcami, którzy otworzyli własną działalność gospodarczą przy wykorzystaniu środków z PUP. Opowiedzieli jakie były początki zakładania firmy i skąd wzięły się pomysły. Rozmawiali także o trudnościach i plusach posiadania własnej firmy.

Kolejnym etapem była projekcja filmów pt. ,,Odkrywam przedsiębiorczość” nagrodzonych w konkursie organizowanym w ramach PDP w 2018 roku. Przypomnijmy, iż ubiegłorocznym zwycięzcą został film pt ,,Przedsiębiorczy maturzysta” przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod opieką Magdaleny Roszczak nauczycielki przedmiotów ekonomicznych.

Spotkanie zakończyło się prelekcją Michała Kanarkiewicza – trenera biznesu,. Podczas Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości uczniowie mieli okazję nie tylko do zadawania pytań. Doradcy zawodowi podczas spotkania pomagali zainteresowanym osobom określić predyspozycje zawodowe, przeprowadzić analizę słabych i mocnych stron oraz ocenić przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zobacz archiwalny artykuł

Filmowy sukces łodzieskich uczniów

 

.

Święto Niepodległości

W sto pierwszą rocznicę  odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach z okazji narodowego święta w Miastku . Miasteckie uroczystości rozpoczęły się pod Pomnikiem Narodu Polskiego. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe wśród nich poczet sztandarowy naszej szkoły (asysta pocztu-Michał Olejniuk, Paulina Malewska i Anna Ludwichowska).  Spod pomnika uczestnicy uroczystości prowadzeni przez orkiestrę dętą z Kępic przeszli do kościoła NMP Wspomożenia Wiernych, gdzie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny