Category: Dla gimnazjalistów

Oferta dla Ciebie-rekrutacja 2019 r.

DSC_5008Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej na nowy rok szkolny 2019/2020.

 kliknij i zapoznaj się.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

-dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer 59 857 2409

-lub wysłylając e-maila zapytaniem na adres zsp@lodzierz.pl

-lub wypełniając formularz  poniżej

 

 

nabórlipiec     Technikum:

 

Technikum spedycji
Technikum żywienia i usług gastronomicznych
Technikum logistyki-nowość !!!
                                        

 

 Branżowa Szkoła I stopnia:

 

                                                                                        Kucharz
                                                                                         Sprzedawca
                                                                                         klasy wielozawodowe
                                                                                                  

Masz pytanie w sprawie rekrutacji -wypełnij formularz i wyślij

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

         

  Zasady przyjęć:

  Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę punkty za egzamin gimnazjalny (absolwenci gimnazjum) lub egzamin ósmoklasisty (absolwenci szkoły podstawowej) oraz za świadectwo. We wszystkich typach szkół punktowane będą oceny z następujących przedmiotów:

  -język polski

  -matematyka

  -język obcy

  -informatyka

  Ponadto można zdobyć dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe, udział w konkursach i olimpiadach, inne formy aktywności społecznej np. wolontariat.

  ulotka_rekrutacja_2019-2020   -informacja o rekrutacji

  podanie 2019 po G-podanie dla absolwentów gimnazjum

  podanie 2019 po SP-podanie dla absolwentów szkoły podstawowej

  zaświadczenie-praktyki-BS

  HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ

  Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum

  Regulamin rekrutacji dla absolwentów SP

   

   

  Lista przyjętych-21 lipca 2017 r.

  Lista kandydatów przyjętych – 21 lipca 2017 r.

  technikum spedycji

  technikum żywienia i usług gastronomicznych

  BS wielozawodowa

  BS sprzedawca

  BS kucharz

   

   

  Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

  Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

   

   

   

  Technikum Spedycji

  Technik spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów i przesyłek wykorzystując programy komputerowe oraz siec internetową.

   

   sp4

   

  Po ukończeniu technikum spedycji możesz być zatrudniony np. w:
  – przedsiębiorstwach spedycyjnych

  – przedsiębiorstwach transportowych

  – agencjach obsługi portów morskich i lotniczych

  – bazach transportowych komunikacji kolejowej, samochodowej i samolotowej

   Spedytor zajmuje się organizacją transportu, a ponadto:

  • świadczy usługi na rzecz ładunku
  • załatwia ubezpieczenia
  • przygotowuje do odprawy celnej
  • prowadzi rozliczenia w bankach itp.

  Technik spedytor to m.in.: asystent działu do spraw logistyki, kontroler do spraw bezpieczeństwa

  Praktyka zawodowa, odbywać się będzie w firmach spedycyjnych. Uczniowie na praktyki będą uczęszczać w trzeciej klasie technikum. Praktyka trwać będzie 4 tygodnie..

  W powiecie bytowskim funkcjonuje 80 firm spedycyjnych w tym 49 firm działających na terenie gminy Miastko.

  sp3

  spedycja44

  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

  Technik żywienia i usług gastronomicznych:

  • · zajmuje się organizacją żywienia i urządzania zakładów gastronomicznych,
  • · kieruje pracami w zakresie sporządzania potraw i obsługi konsumenta,
  • · organizuje promocję, reklamę, przygotowuje oferty usług gastronomicznych.

  DSC_4895image015

   

  Możliwości zatrudnienia:

  • · zakłady żywieniowe typu otwartego, np. restauracje, bary, kawiarnie,
  • · zakłady typu zamkniętego, np. stołówki szkolne, szpitale, domy opieki, sanatoria,
  • · powadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie żywienia.

  Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w nowocześnie wyposażonej pracowni żywienia i pracowni nakrywania i dekorowania do stołu.

  Praktyki wakacyjne – w zakładach gastronomicznych w kraju i za granicą.

  Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

   

  k2

   

   

  Technikum logistyki-nowość !!!

  imagesTechnik logistyk – zawód z przyszłością.

  Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach.

  Bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki wynika z faktu, że wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane. Tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

  Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

  logistyka-twspDo najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

   

  Nauka trwa cztery lata.

  2

   

   

  logistyk11

  Kucharz

  KUCHARZ

   image016

  Podstawowe zadania kucharza:

  • · przygotowanie potraw i napojów,
  • · dekorowanie i ekspedycja potraw,
  • · komponowanie posiłków,
  • · przechowywanie, magazynowanie surowców, półproduktów, produktów spożywczych
   i potraw,
  • · przygotowanie, organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami sanitarno – higienicznymi.

  kucharz

   

  kucharz2Możliwości zatrudnienia:

  • · restauracje, bary, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne,
  • · pensjonaty, domy wczasowe, restauracje na statkach i promach,
  • · szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki w zakładach pracy,
  • · prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w nowoczesnych pracowniach  gastronomicznych i pracowni dekorowania i nakrywania do stołu na terenie szkoły.

   

  Sprzedawca

  SPRZEDAWCA

  s2Kształcenie zawodowe praktyczne o tym profilu odbywa się  u pracodawcy, a zajęcia z  kształcenia zawodowego teoretycznego odbywają się w szkole

   

   

   

   

   

  s1

  Klasy wielozawodowe

  KLASY WIELOZAWODOWE

  nabórlipiec

  Szkoła oferuje możliwość kształcenia w następujących zawodach:

  murarz, tynkarz, fryzjer, ogrodnik, mechanik samochodowy, rolnik,rybak śródlądowy, elektryk, wędliniarz,cukiernik, piekarz, stolarz,monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, kucharz blacharz samochodowy i inne zawody

  Nauka w klasie wielozawodowej trwa 3 lata. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód. Szkoła pomaga w poszukiwaniu praktyk u pracodawców.

  Uczniowie z klasy wielozawodowej będą uczyć się w szkole jedynie przedmiotów ogólnokształcących. Natomiast wiedzę i umiejętności  z zakresu wybranego zawodu będą zdobywać przez cały okres edukacji u pracodawców i na okresowych kursach zawodowych organizowanych przez Ośrodki Dokształcania Zawodowego.

   

  DSC_2444DSC_2419DSC_2436

  Lista przyjętych-31.08 2015 r.

  rekrutacjadołączLista przyjętych do szkoły -aktualizacja 31.08 2015r.

  Technikum spedycji

  Technikum żywienia i usług gastronomicznych

  Kucharz

  Sprzedawca

  Klasa wielozawodowa

   

   

   

  Pytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem  59 857 24 39 lub osobiście w sekretariacie szkoły

  Podanie do szkoły

  images

  podanie_2015